Zapraszamy na konferencję na temat stosunków polsko-czeskich

Instytut Nauk o Polityce i Administracji UKSW, Instytut Historii UKSW oraz Fakulta veřejných politik v Opavě (Slezská univerzita v Opavě) zapraszają na międzynarodową konferencję naukową pt. Konflikt – rywalizacja – współpraca w Europie Środkowej w XX-XXI wieku. Meandry stosunków polsko-czeskich. Data: 26 listopada 2020 r. (czwartek) w godz. 8.40 – 15.15. Konferencja odbędzie się w trybie…

Historia ruchu narodowego i katolicyzmu społecznego w Polsce – KONKURS

Konkurs kierowany jest do absolwentów dyscyplin humanistycznych, takich jak historia, historia sztuki, politologia, nauka o polityce, teologia, filozofia czy socjologia i dotyczy prac obronionych w latach 2019 – 2020. Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody pieniężne, które mają umożliwić prowadzenie dalszych studiów badawczych. Stanowią także zachętę dla kolejnych roczników studenckich i dla doktorantów przy wyborze…

Ks. bp Józef Zawitkowski (1938-2020)

W latach 1956-1962 odbył studia filozoficzno-teologiczne w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Warszawie. Święceń kapłańskich w archikatedrze św. Jana Chrzciciela udzielił mu prymas Polski, kard. Stefan Wyszyński. Przez blisko 30 lat pracował jako wikariusz w parafiach (Krośniewice, Legionowo, Warszawa), później jako proboszcz (Gołąbki, Łowicz).

Daj siebie innym!

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnością wraz z Samorządem Studentów UKSW zainicjowało na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie powstanie nieformalnej sieć rówieśniczego wsparcia oraz telefonu wsparcia dla studentów z niepełnosprawnościami.