Covid-19


Zespół

ds przeciwdziałania epidemii


wsparcie dla studentów

pytania i odpowiedzi

Instytut Archeologii

Cannot find required Table

Ks. bp Józef Zawitkowski (1938-2020)

W latach 1956-1962 odbył studia filozoficzno-teologiczne w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Warszawie. Święceń kapłańskich w archikatedrze św. Jana Chrzciciela udzielił mu prymas Polski, kard.…
Read More

Daj siebie innym!

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnością wraz z Samorządem Studentów UKSW zainicjowało na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie powstanie nieformalnej sieć rówieśniczego wsparcia oraz telefonu wsparcia dla studentów z…
Read More