DZIEDZICTWO P[RYMASA TYSIĄCLECIA

W poniedziałek 14 czerwca 2021 r. o godzinie 15.00 w Przystanku Historia Centrum Edukacyjnego IPN im Janusza Kurtyki w Warszawie odbędzie się debata poświęcona Dziedzictwu Prymasa Tysiąclecia na temat nowego wydania Kazań Świętokrzyskich zamykająca cykl wykładów otwartych o Kardynale Stefanie Wyszyńskim organizowanych przez Wydział Nauk Historycznych i Instytut Historii UKSW.   W dyskusji wezmą udział […]

WYKŁAD OTWARTY-“Human remains collections as ‘modern ruins’”

Instytut Archeologii UKSW zaprasza na wykład gościnny on-line, który 2 czerwca (środa) o godz. 16:30 wygłosi pani dr Alexandra Ion (Francisc I Rainer Institute of Anthropology, Bukareszt) pt.: “Human remains collections as ‘modern ruins’”. Jest to czwarty i ostatni w tym roku akademickim wykład gościnny z serii “Zagrożenia dla dziedzictwa kulturowego”. Spotkanie odbędzie się przez aplikację Cisco […]

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O MIEJSCE W DOMU STUDENCKIM W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

Studenci II – VI roku oraz doktoranci II – IV roku: od 1 czerwca do 17 czerwca 2021r. Informujemy, że do wniosku o akademik należy złożyć oświadczenie o dochodach za miesiąc MAJ 2021r. – zał. nr 20 Jednocześnie, że względu na obecną sytuację epidemiczną rekomendujemy, aby składanie w/w wniosków wraz z dokumentami odbywało się za […]

Skip to content