Harmonogram rekrutacji na rok akademicki 2022/2023

Rekrutacja na studia rozpocznie się 7 czerwca o godz. 12.00. Kandydaci będą mogli się zarejestrować w Internetowym Systemie Rejestracji Kandydatów (IRK). W tym czasie należy także wnieść opłatę rekrutacyjną. Ogłoszenie wyników tegorocznej rekrutacji nastąpi 19 lipca o godzinie 12.00 w systemie IRK. Przyjmowanie dokumentów od zakwalifikowanych kandydatów odbędzie się w dniach 20-22 lipca. https://rekrutacja.uksw.edu.pl/harmonogram-rekrutacji Harmonogram […]

Stypendia szkoleniowe Akademicki Pakiet Wiedzy

“Akademicki Pakiet Wiedzy” to projekt mający na celu podniesienie wiedzy i kwalifikacji społeczności akademickiej w Polsce realizowany przy współpracy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wraz z Fundacją Wyszyńskiego i Uniwersytetu Szczecińskiego. Dla uczestników projektu przygotowano cykl webinariów realizowanych w formie on-line na platformie Zoom. Każdy uczestnik szkolenia może wybrać tematykę szkolenia, w którym chce […]

Wykład Res Gestae 5 kwietnia 2022 r.

Instytut Historii zaprasza na kolejne spotkanie w ramach Res Gestae. Wykład wygłosi dr hab. Artur Górak z UMCS w Lublinie na temat Rusyfikatorzy Królestwa Polskiego pochodzący od zaporoskiej starszyzny kozackiej. Spotkanie odbędzie się we wtorek 5 kwietnia o godz. 16.45 w sali 201, bud. 23.

Ordery dla Profesorów Instytutu Historii

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał wysokie odznaczenia państwowe dla trzech pracowników Instytutu Historii UKSW za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej. Ordery otrzymali: Prof. dr hab. Jolanta M. Marszalska – Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski Prof. dr hab. Janusz Odziemkowski – Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski Prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki – […]

Skip to content