HARMONOGRAM REKRUTACJI

2020/2021

13.07.2020, GODZ. 12.00

pierwszy dzień rejestracji w systemie IRK oraz wnoszenia opłat rekrutacyjnych

17.08.2020

ostatni dzień rejestracji w systemie IRK oraz wnoszenia opłat rekrutacyjnych

24.08.2020

ogłoszenie wyników w systemie IRK

Skip to content