Zapraszamy na archiwistykę i zarządzanie dokumentacją – trwa rekrutacja

Trwa rekrutacja na Archiwistykę i zarządzanie dokumentacją studia II stopnia w Instytucie Historii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Dołącz do nas aby zdobyć kwalifikacje do pracy w archiwach jednostek administracji publicznej, instytucji samorządowych i społecznych, a także w instytucjach archiwalnych. Studiując ten kierunek zyskasz wszechstronną wiedzę z tej dziedziny i umiejętności praktyczne w postępowaniu […]

Szczególne zasady przeprowadzania egzaminów dyplomowych w czasie zawieszenia zajęć dydaktycznych na terenie uczelni

Decyzja Nr 9/2020 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 czerwca 2020r. w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania egzaminów dyplomowych w czasie zawieszenia zajęć dydaktycznych na terenie uczelni w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wśród pracowników, studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Wobec systemu sowieckiego

Fundacja im. Janusza Kurtyki serdecznie zaprasza do udziału w IV Edycji Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki. Tematyka Edycji przypadającej na 2020 r. brzmi: _Wobec systemu sowieckiego i ideologii komunistycznej_. W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ EPIDEMIOLOGICZNĄ, TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ ZOSTAŁ PRZEDŁUŻONY DO 30 CZERWCA BR.   Konkurs polega na wyłonieniu pracy naukowej z zakresu nauk humanistycznych, […]

Live z Prorektorem ds. Studenckich i Kształcenia

Na pytania zadane przez studentów UKSW podczas live na kanale uczelni na platformie YouTube odpowiedziała Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia, prof. UKSW dr hab. Anna Fidelus.W tym celu Samorząd Studentów UKSW przygotował formularz, dzięki któremu społeczność akademicka mogła zgłaszać pytania na temat m.in. kształcenia na UKSW, czy organizacji studiów. <code><iframe src=”https://www.youtube.com/embed/6LOXDDpFLrg” allow=”accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; […]

Skip to content