Szczególne zasady przeprowadzania egzaminów dyplomowych w czasie zawieszenia zajęć dydaktycznych na terenie uczelni

Decyzja Nr 9/2020 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 czerwca 2020r. w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania egzaminów dyplomowych w czasie zawieszenia zajęć dydaktycznych na terenie uczelni w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wśród pracowników, studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Wobec systemu sowieckiego

Fundacja im. Janusza Kurtyki serdecznie zaprasza do udziału w IV Edycji Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki. Tematyka Edycji przypadającej na 2020 r. brzmi: _Wobec systemu sowieckiego i ideologii komunistycznej_. W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ EPIDEMIOLOGICZNĄ, TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ ZOSTAŁ PRZEDŁUŻONY DO 30 CZERWCA BR.   Konkurs polega na wyłonieniu pracy naukowej z zakresu nauk humanistycznych, […]

Skip to content