Szczególne zasady przeprowadzania egzaminów dyplomowych w czasie zawieszenia zajęć dydaktycznych na terenie uczelni

Decyzja Nr 9/2020 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 czerwca 2020r. w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania egzaminów dyplomowych w czasie zawieszenia zajęć dydaktycznych na terenie uczelni w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wśród pracowników, studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Wobec systemu sowieckiego

Fundacja im. Janusza Kurtyki serdecznie zaprasza do udziału w IV Edycji Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki. Tematyka Edycji przypadającej na 2020 r. brzmi: _Wobec systemu sowieckiego i ideologii komunistycznej_. W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ EPIDEMIOLOGICZNĄ, TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ ZOSTAŁ PRZEDŁUŻONY DO 30 CZERWCA BR.   Konkurs polega na wyłonieniu pracy naukowej z zakresu nauk humanistycznych, […]

Live z Prorektorem ds. Studenckich i Kształcenia

Na pytania zadane przez studentów UKSW podczas live na kanale uczelni na platformie YouTube odpowiedziała Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia, prof. UKSW dr hab. Anna Fidelus.W tym celu Samorząd Studentów UKSW przygotował formularz, dzięki któremu społeczność akademicka mogła zgłaszać pytania na temat m.in. kształcenia na UKSW, czy organizacji studiów. <code><iframe src=”https://www.youtube.com/embed/6LOXDDpFLrg” allow=”accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; […]

Kształcenie online. Platforma Moodle

1. wpisz do przeglądarki https://login.uksw.edu.pl/cas/login 2. z listy serwisów wybieramy drugą pozycję Moodle 3. wpisujemy Login i hasło tak, jak do USOS 4. jeżeli jest to pierwsze logowanie to należy dokończyć rejestracji  (uzupełnić pola oznaczone czerwoną gwiazdką) 5. na pierwszej stronie powinien być widoczny Kurs obsługi platformy  Moodle   DODAWANIE PLIKÓW NA PLATFORMIE MOODLE

Skip to content