Granty Narodowego Centrum Nauki dla naukowców z WNHS

Informujemy, że pracownicy Wydziału Nauk Historycznych  znalazły się w gronie laureatów konkursów Narodowego Centrum Nauki. Granty otrzymały następujące osoby: dr Magdalena Satora (Wydział Nauk Historycznych – Instytut Historii) Majątki templariuszy we Francji w okresie upadku zakonu (1307-1318), wysokość grantu: 207 120 zł, streszczenie projektu; dr hab. Fabian Welc, profesor uczelni (Wydział Nauk Historycznych – Instytut Archeologii) Upadek, kryzys […]

“Kobiety w Prusach Królewskich”

Opracowanie pod redakcją ks. prof. dr hab. Wojciecha Zawadzkiego „Ukazało się już wiele opracowań naukowych prezentujących rolę i pozycję kobiet w nowożytnej Polsce. Nadal słabo rozpoznana jest ta problematyka w odniesieniu do Prus Królewskich. Teren ten miał swą specyfikę polityczną, wyznaniową, ekonomiczną, społeczną i etniczną. Wiele procesów dziejowych przebiegało na ziemiach pruskich inaczej niż w […]

Skip to content