“Kobiety w Prusach Królewskich”

Opracowanie pod redakcją ks. prof. dr hab. Wojciecha Zawadzkiego „Ukazało się już wiele opracowań naukowych prezentujących rolę i pozycję kobiet w nowożytnej Polsce. Nadal słabo rozpoznana jest ta problematyka w odniesieniu do Prus Królewskich. Teren ten miał swą specyfikę polityczną, wyznaniową, ekonomiczną, społeczną i etniczną. Wiele procesów dziejowych przebiegało na ziemiach pruskich inaczej niż w…

czytaj więcej

Granty dla pracowników WNHS

Pracownicy Wydziału Nauk Historycznych otrzymali granty w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki:  dr Paulina Alicja Komar (Wydział Nauk Historycznych – Instytut Archeologii) Gospodarka rynkowa czy orientalny bazar? Charakter rzymskiej ekonomii na podstawie dystrybucji amfor w Italii, wysokość grantu: 328 478 zł, → streszczenie projektu prof. dr hab. Antoni Dudek (Wydział Nauk Historycznych – Instytut Historii) Rządy…

czytaj więcej