Granty Narodowego Centrum Nauki dla naukowców z WNHS

Informujemy, że pracownicy Wydziału Nauk Historycznych  znalazły się w gronie laureatów konkursów Narodowego Centrum Nauki. Granty otrzymały następujące osoby: dr Magdalena Satora (Wydział Nauk Historycznych – Instytut Historii) Majątki templariuszy we Francji w okresie upadku zakonu (1307-1318), wysokość grantu: 207 120 zł, streszczenie projektu; dr hab. Fabian Welc, profesor uczelni (Wydział Nauk Historycznych – Instytut Archeologii) Upadek, kryzys […]

Granty dla pracowników WNHS

Pracownicy Wydziału Nauk Historycznych otrzymali granty w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki:  dr Paulina Alicja Komar (Wydział Nauk Historycznych – Instytut Archeologii) Gospodarka rynkowa czy orientalny bazar? Charakter rzymskiej ekonomii na podstawie dystrybucji amfor w Italii, wysokość grantu: 328 478 zł, → streszczenie projektu prof. dr hab. Antoni Dudek (Wydział Nauk Historycznych – Instytut Historii) Rządy […]

Skip to content