covid-19

Zespół UKSW ds. przeciwdziałania epidemii wirusa SARS-CoV-19

Zespół UKSW ds. przeciwdziałania epidemii wirusa SARS-CoV-2 odpowiada na Wasze pytania i wątpliwości związane z sytuacją epidemiczną.
Na naszym Uniwersytecie został powołany przez Rektora UKSW, ks. prof. Stanisława Dziekońskiego zespół ds. przeciwdziałania epidemii wirusa SARS-CoV-2. Składa się on z mikrobiologów, wirusologów i lekarzy, którzy służą poradą w kwestiach związanych z aktualną sytuacją epidemiczną. Przewodniczącym zespołu jest dr n. med. Robert Kuthan (specjalista mikrobiolog, epidemiolog), a do zespołu należą: dr hab. Anna Lutyńska (specjalista mikrobiolog, wirusolog); dr hab. n. med. Rusłan Sałamatin – (specjalista mikrobiolog, parazytolog); prof. Jakub Pawlikowski (Dziekan Wydziału Medycznego UKSW, specjalista zdrowia publicznego), dr n. med. Agnieszka Kamińska (prodziekan Wydziału Medycznego, specjalista okulista), dr n. med. Małgorzata Tomaszewska-Kowalska (pielęgniarka, specjalista epidemiologii).
Do naszych ekspertów można kierować pytania dotyczące zachowania się w trakcie epidemii, kwarantanny i izolacji, pod adres pytania.wirus@uksw.edu.pl
Porady dotyczące indywidualnych objawów klinicznych należy konsultować telefonicznie z lekarzem rodzinnym lub w najbliższym szpitalu z listy szpitali opublikowanych przez Ministerstwo Zdrowia (lista szpitali: https://www.gov.pl/web/koronawirus/lista-szpitali)


covid-19

innowacje w walce z epidemią

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie włączył się przeciwdziałanie pandemii oraz jej skutkom. W tym celu opracował innowacyjne zabezpieczenia. Działania Uniwersytetu były dwukierunkowe:
tworzenie rozwiązań dla podmiotów bezpośrednio zaangażowanych w walkę z koronawirusem,
adaptacja prowadzonych projektów z obszaru zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży, aby wesprzeć rodziny doświadczające kryzysów w czasie pandemii.
Główne jednostki, które włączyły się aktywnie w powyższe działania to Instytut Psychologii, Wydział Medyczny, uniwersytecka spółka Ezra UKSW, Fundacja Rozwoju UKSW oraz Instytut Nauk Biologicznych. Poniżej przedstawiamy informacje, jak skorzystać ze współorganizowanych przez UKSW form wsparcia oraz gdzie można znaleźć wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych.

covid-19

Kształcenie zdalne – wytyczne i narzędzia

Wewnętrzne akty prawne dotyczące kształcenia zdalnego
Decyzja nr 4/2020 ws. prowadzenia zdalnych form kształcenia
Decyzja nr 6/2020 ws. realizacji i zaliczania praktyk zawodowych
Decyzja nr 7/2020 ws. zaliczania zajęć i przeprowadzania egzaminów z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację
Decyzja nr 8/2020 ws. rozliczenia roku 2019/20 na studiach doktoranckich
Decyzja nr 9/2020 ws. szczególnych zasad egzaminów dyplomowych w formie zdalnej
zał. 1 – wniosek o przeprowadzenie egzaminu dyplomowego z klauzula i oświadczenie
Decyzja nr 10/2020 ws. szczególnych zasad zaliczeń i egzaminów w sesji w formie zdalnej
zał. 1 – oświadczenie EDYTOWALNE
zał. 2 – klauzula
zał. 3 – instrukcja do MS Teams
Więcej szczegółów na stronie Działu Kształcenia – http://ksztalcenie.uksw.edu.pl/ksztalcenie-na-odleglosc
Rekomendacje MNiSW dotyczące kształcenia na odległość
https://www.gov.pl/web/nauka/ksztalcenie-zdalne-na-uczelniach
Rekomendacje MNiSW dotyczące praktyk zawodowych na studiach
https://www.gov.pl/web/nauka/rekomendacje-dotyczace-praktyk-zawodowych-na-studiach

covid-19

komunikaty

covid-19

praca zdalna


covid-19

pytania i odpowiedzi (dla studentów)

Realizując wytyczne JM Rektora UKSW określone w zarządzeniu nr 23/2020 z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie do odwołania zostały zawieszone zajęcia na terenie Uniwersytetu. Jest to niecodzienna sytuacja dla każdego z nas. W tym okresie mnożą się pytania dotyczące kształcenia i funkcjonowania na uczelni Was – Studentów.
Zachęcamy do kontaktowania się i zadawania pytań pod adres cws@uksw.edu.pl. Odpowiedzi na nie będą na bieżąco umieszczane stronie : zobacz niżej

Skip to content