Gloria Artis dla prof. Jakuba Pokory

Emerytowany profesor Instytutu Historii Sztuki UKSW prof. dr hab. Jakub Pokora otrzymał od ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. dr hab. Piotra Glińskiego Srebrny Medal Gloria Artis. Prof. dr hab. Jakub Pokora wykładał w Instytucie Historii Sztuki UKSW i na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki w Akademii Sztuk Pięknych. W latach 1997-1999 był redaktorem naczelnym Katalogu zabytków sztuki w Polsce – wydawnictwa Instytutu Sztuki PAN. Jest autorem licznych publikacji naukowych, m.in. książki pt. „Nie tylko podobizna. Szkice o portrecie”

Skip to content