Granty Narodowego Centrum Nauki dla naukowców z WNHS

Informujemy, że pracownicy Wydziału Nauk Historycznych  znalazły się w gronie laureatów konkursów Narodowego Centrum Nauki. Granty otrzymały następujące osoby:

  • dr Magdalena Satora (Wydział Nauk Historycznych – Instytut Historii) Majątki templariuszy we Francji w okresie upadku zakonu (1307-1318), wysokość grantu: 207 120 zł, streszczenie projektu;
  • dr hab. Fabian Welc, profesor uczelni (Wydział Nauk Historycznych – Instytut Archeologii) Upadek, kryzys czy transformacja? Korelacja przemian późnoantycznego osadnictwa ze zmianami środowiska i klimatu w rejonie północno – wschodniego Adriatyku na podstawie wyników badań geoarcheologicznych i paleoklimatycznych, wysokość grantu: 741 480 zł, streszczenie projektu;
Skip to content