Wejście na teren kampusu UKSW

W związku z Zarządzeniem nr 1 /2020 Kanclerza UKSW sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 (pełen tekst – załącznik nr 1) dotyczącym m.in. ograniczenia wejść do budynków UKSW informuję, że wejście studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych odbywa się na podstawie okazania legitymacji odpowiednio studenckiej, doktoranckiej lub pracownika naukowego.

ZARZĄDZENIE KANCLERZA 1/2020

Skip to content