KOMISJE, ZESPOŁY

KIEROWNICY STUDIÓW

dr Małgorzata Pęgier – kierownik kierunku archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
dr Katarzyna Paduch – kierownik kierunku historia
dr  Michał Szubski – kierownik kierunku archeologia
dr Katarzyna Ponińska – kierownik kierunku ochrona dóbr kultury i środowiska
dr Marta Wiraszka – kierownik kierunku historia sztuki
dr Katarzyna Zeman-Wiśniewska – kierownik kierunku zarządzanie dziedzictwem kulturowym

KOORDYNATORZY

Koordynatorzy ds. Programu ERASMUS

– dr Magdalena Tarnowska (historia sztuki, ODKiŚ)

– dr Katarzyna Zeman-Wiśniewska (ZDK, archeologia)

– dr Bartłomiej Dźwigała (historia, archiwistyka)

Koordynator w ramach projektu “Uniwersytet 2.0. Innowacyjna Edukacja. Efektywne zarządzanie”

dr Bartłomiej Dźwigała

Pełnomocnicy do spraw praktyk

Instytut Archeologii:

– dr Joanna Wawrzeniuk

Instytut Historii Sztuki

– dr Beata Lewińska

Instytut Historii

– dr Małgorzata Pęgier

Kierunek Zarządzanie Dziedzictwem Kulturowym

– dr Jacek Wysocki

KOMISJE WYDZIAŁOWE na lata 2020-2024

Komisja ds. Jakości Kształcenia

dr hab. Dominik Zamiatała, prof. ucz. – Przewodniczący

 prof. dr hab. Jan Żaryn

 dr Magdalena Białonowska

 dr Magdalena Żurek

dr Agnieszka Nalewajek

Komisja ds. Dydaktycznych:

prof. dr hab. Waldemar Graczyk -przewodniczący:

dr hab. Dariusz Milewski, prof. ucz.

dr Katarzyna Paduch

dr Małgorzata Pęgier

dr hab. Fabian Welc, prof. UKSW

dr Katarzyna Zeman-Wiśniewska

dr Rafał Solecki

dr Magdalena Żurek

prof. dr hab. Czesław Grajewski

prof. dr hab. Jakub Lewicki

dr hab. Janusz Nowiński, prof. ucz.

dr Bartłomiej Gutowski

dr Marta Wiraszka

prof. dr hab. Przemysław Urbańczyk

prof. dr hab. Wojciech Zawadzki

       Komisja  ds. Organizacyjno-Regulaminowych

prof. dr hab. Jolanta M. Marszalska – przewodnicząca

     dr hab. Anna Czyż , prof. UKSW

     dr Magdalena Żurek

Komisja ds. Kadry Naukowej i Odznaczeń

prof. dr hab. Przemysław Urbańczyk- przewodniczący

prof. dr hab. Leszek Misiarczyk

dr Agnieszka Skrodzka

Komisja ds. oceny pracowników naukowo-dydaktycznych

 dr hab. Tomasz Skibiński, prof. ucz.- przewodniczący

dr hab. Katarzyna Chrudzimska-Uhera, prof. ucz.

 dr Rafał Solecki

dr Marek Maksymczak

Komisja ds. finansów i mienia

prof. dr hab. Janusz Odziemkowski

dr Joanna Wawrzeniuk

dr Bartłomiej Gutowski

Komisja ds. badań naukowych oraz współpracy krajowej i zagranicznej

prof. dr hab. Wojciech Zawadzki – przewodniczący

prof. dr hab. Czesław Grajewski

dr hab. Fabian Welc, prof. ucz.

dr Magdalena Łaptaś

Komisja wydawnicza

dr hab. Adam Dziurok, prof. ucz. – Przewodniczący

dr hab. Janusz Niwiński, prof. ucz.

dr Magdalena Żurek

Komisja rekrutacyjna

dr Agnieszka Nalewajek – Przewodnicząca
dr Adam Buława – Zastępca Przewodniczącej
dr Aleksander Stankiewicz – koordynator ds. internetowej rejestracji kandydatów
dr Janusz Budziszewski – członek zwyczajny
Tomasz Mączyński – przedstawiciel studentów
mgr Agnieszka Rojczyk – edytor katalogu IRK
mgr Paulina Gomez – koordynator ds. cudzoziemców
Anna Gugała – sekretarz

ZESPOŁY

Zespół do spraw promocji Wydziału

dr Judyta Krajewska – Przewodnicząca

dr  Marek Maksymczak

dr Paulina Komar

Zespół ds. współpracy z otoczeniem instytucjonalnym i biznesowym

dr Adam Buława- przewodniczący

dr Jacek Wysocki

dr Aleksander Stankiewicz

Wydziałowa Rada Biznesu

prof. dr hab. Waldemar Graczyk- przewodniczący

dr Adam Buława- sekretarz

Interesariusze zewnętrzni:

– Michał Korwin-Szymanowski – Niepubliczna Integracyjna Szkoła Podstawowa im. Achillesa Rattiego w Warszawie
– Agnieszka Kasprzak– Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków
– Michał Olszewski – Olszewski Gallery
– dr Piotr Szpanowski – MKiDN- Departament Dziedzictwa Kulturowego ( z-ca Dyrektora)
– Andrzej Gołembnik – INCEDO3D
– Marcin Markowicz – IV Liceum Ogólnokształcące w Radomiu – nauczyciel historii
– Zbigniew Chmiel – Rada dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy
– Wojciech Kalwat – Muzeum Historii Polski, Czasopismo Mówią wieki

Zespół do opracowania misji i strategii Wydziału

prof. dr hab. Waldemar Graczyk

prof. dr hab. Czesław Grajewski

prof. dr hab. Wojciech Zawadzki

dr hab. Fabian Welc, prof. ucz.

 

Skip to content