KIEROWNICY STUDIÓW

dr Małgorzata Pęgier – kierownik kierunku archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
dr Katarzyna Paduch – kierownik kierunku historia
dr  Rafał Solecki – kierownik kierunku archeologia
dr Bartłomiej Gutowski – kierownik kierunku ochrona dóbr kultury i środowiska
dr Marta Wiraszka – kierownik kierunku historia sztuki
dr Katarzyna Zeman-Wiśniewska – kierownik kierunku zarządzanie dziedzictwem kulturowymKOMISJE – ZESPOŁY – PEŁNOMOCNICY

KOMISJE WYDZIAŁOWE

Komisja ds. Jakości Kształcenia
prof. dr hab. Leszek Misiarczyk
prof. dr hab. Jan Żaryn
dr Magdalena Białonowska
dr Magdalena Żurek

Komisja Dydaktyczna:
prof. dr hab. Waldemar Graczyk -przewodniczący:
dr hab. Tomasz Skibiński, prof. UKSW
dr hab. Dariusz Milewski, prof. UKSW
ks . dr hab. Dominik Zamiatała, prof. UKSW
dr Katarzyna Paduch
dr Małgorzata Pęgier
dr hab. Fabian Welc, prof. UKSW
dr Katarzyna Zeman-Wiśniewska
dr Rafał Solecki
dr Magdalena Żurek
dr hab. Katarzyna Chrudzimska-Uhera, prof. UKSW
dr hab. Anna Czyż, prof. UKSW
dr hab. Janusz Nowiński, prof. UKSW
dr Magdalena Tarnowska
dr Bartłomiej Gutowski
dr Marta Wiraszka
prof. dr hab. Przemysław Urbańczyk
prof. dr hab. Wojciech Zawadzki

Komisja  ds. Organizacyjno-Regulaminowych
prof. dr hab. Jolanta M. Marszalska – przewodnicząca
dr Patrycja Herod
dr hab. Anna Czyż , prof. UKSW
dr Magdalena Żurek

Komisja ds. Kadry Naukowej i Odznaczeń
prof. dr hab. Przemysław Urbańczyk- przewodniczący
dr hab. Waldemar Gliński, prof. UKSW
dr hab. Przemysław Mrozowski, prof. UKSW

Komisja ds. Oceny Pracowników Naukowo-Dydaktycznych
prof. dr hab. Czesław Grajewski- przewodniczący
dr hab. Tadeusz Kołosowski, prof. UKSW
 dr Judyta Krajewska
 dr Rafał Solecki

Komisja ds. Finansów i Mienia
prof. dr hab. Janusz Odziemkowski
dr Joanna Wawrzeniuk
dr Bartłomiej Gutowski

PEŁNOMOCNICY DZIEKANA DS PRAKTYK STUDENCKICH

dr Małgorzata Pęgier pełnomocnik Dziekana ds. praktyk w Instytucie Historii
dr Joanna Wawrzeniuk pełnomocnik Dziekana ds. praktyk w Instytucie Archeologii
dr Jacek Wysocki pełnomocnik Dziekana ds. praktyk w Instytucie Archeologii na kierunku zarządzanie dziedzictwem kulturowym
dr Beata Lewińska pełnomocnik Dziekana ds. praktyk w Instytucie Historii Sztuki

ZESPOŁY

Zespół do spraw promocji Wydziału
dr Judyta Krajewska
dr  Marek Maksymczak
dr Rafał Solecki

Zespół ds. współpracy z otoczeniem instytucjonalnym i biznesowym
dr Adam Buława- przewodniczący
dr Marta Wiraszka
dr Jacek Wysocki

 Zespół do opracowania misji i strategii Wydziału
prof. dr hab. Waldemar Graczyk
dr hab. Anna Czyż , prof. UKSW
dr hab. Fabian Welc, prof. UKSW