komisje, zespoły, pełnomocnicy Dziekana

Komisje wydziałowe, pełnomocnicy Dziekana

Kierownicy studiów

 • dr Małgorzata Pęgier kierownik kierunku archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
 • dr Katarzyna Paduch kierownik kierunku historia
 • dra  Rafał Solecki kierownik kierunku archeologia
 • dr Bartłomiej Gutowski kierownik kierunku ochrona dóbr kultury i środowiska
 • dr Marta Wiraszka kierownik kierunku historia sztuki
 • dr Katarzyna Zeman-Wiśniewska kierownik kierunku zarządzanie dziedzictwem kulturowym

Komisje Wydziałowe

Komisja ds. Jakości Kształcenia

 • prof. dr hab. Leszek Misiarczyk
 • prof. dr hab. Jan Żaryn
 • dr Magdalena Białonowska
 • dr Magdalena Żurek

Komisja Dydaktyczna:

 • prof. dr hab. Waldemar Graczyk -przewodniczący:
 • dr hab. Tomasz Skibiński, prof. UKSW
 • dr hab. Dariusz Milewski, prof. UKSW
 • ks . dr hab. Dominik Zamiatała, prof. UKSW
 • dr Katarzyna Paduch
 • dr Małgorzata Pęgier
 • dr hab. Fabian Welc, prof. UKSW
 • dr Katarzyna Zeman-Wiśniewska
 • dr Rafał Solecki
 • dr Magdalena Żurek
 • dr hab. Katarzyna Chrudzimska-Uhera, prof. UKSW
 • dr hab. Anna Czyż, prof. UKSW
 • dr hab. Janusz Nowiński, prof. UKSW
 • dr Magdalena Tarnowska
 • dr Bartłomiej Gutowski
 • dr Marta Wiraszka
 • prof. dr hab. Przemysław Urbańczyk
 • prof. dr hab. Wojciech Zawadzki

Komisja  ds. Organizacyjno-Regulaminowych

 • prof. dr hab. Jolanta M. Marszalska – przewodnicząca
 • dr Patrycja Herod
 • dr hab. Anna Czyż , prof. UKSW
 • dr Magdalena Żurek

Komisja ds. Kadry Naukowej i Odznaczeń

 • prof. dr hab. Przemysław Urbańczyk- przewodniczący
 • dr hab. Waldemar Gliński, prof. UKSW
 • dr hab. Przemysław Mrozowski, prof. UKSW

Komisja ds. Oceny Pracowników Naukowo-Dydaktycznych

 • prof. dr hab. Czesław Grajewski- przewodniczący
 • dr hab. Tadeusz Kołosowski, prof. UKSW
 •  dr Judyta Krajewska
 •  dr Rafał Solecki

Komisja ds. Finansów i Mienia

 • prof. dr hab. Janusz Odziemkowski
 • dr Joanna Wawrzeniuk
 • dr Bartłomiej Gutowski

Pełnomocnicy Dziekana ds praktyk studenckich

 • dr Małgorzata Pęgier pełnomocnik Dziekana ds. praktyk w Instytucie Historii
 • dr Joanna Wawrzeniuk pełnomocnik Dziekana ds. praktyk w Instytucie Archeologii
 • dr Jacek Wysocki pełnomocnik Dziekana ds. praktyk w Instytucie Archeologii na kierunku zarządzanie dziedzictwem kulturowym
 • dr Beata Lewińska pełnomocnik Dziekana ds. praktyk w Instytucie Historii Sztuki

Zespoły

Zespół do spraw promocji Wydziału

 • dr Judyta Krajewska
 • dr  Marek Maksymczak
 • dr Rafał Solecki

Zespół ds. współpracy z otoczeniem instytucjonalnym i biznesowym

 • dr Adam Buława- przewodniczący
 • dr Marta Wiraszka
 • dr Jacek Wysocki

 Zespół do opracowania misji i strategii Wydziału

 • prof. dr hab. Waldemar Graczyk
 • dr hab. Anna Czyż , prof. UKSW
 • dr hab. Fabian Welc, prof. UKSW