KOMISJE, ZESPOŁY

KIEROWNICY STUDIÓW

dr Małgorzata Pęgier – kierownik kierunku archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
dr Katarzyna Paduch – kierownik kierunku historia
dr  Paulina Komar – kierownik kierunku archeologia
dr Bartłomiej Gutowski – kierownik kierunku ochrona dóbr kultury i środowiska
dr Marta Wiraszka – kierownik kierunku historia sztuki
dr Katarzyna Zeman-Wiśniewska – kierownik kierunku zarządzanie dziedzictwem kulturowym

KOORDYNATORZY

Koordynator  ds. współpracy międzynarodowej

Magdalena Łaptaś 

Koordynatorzy ds. Programu ERASMUS

– dr Magdalena Tarnowska

– dr Katarzyna Zeman-Wiśniewska

– dr Bartłomiej Dźwigała

Pełnomocnicy do spraw praktyk

Instytut Archeologii:

– dr Joanna Wawrzeniuk

– dr Jacek Wysocki

Instytut Historii Sztuki

– dr Beata Lewińska

Instytut Historii

– dr Małgorzata Pęgier

KOMISJE WYDZIAŁOWE na lata 2020-2024

Komisja ds. Jakości Kształcenia

dr hab. Dominik Zamiatała, prof. ucz.- przewodniczący

 prof. dr hab. Jan Żaryn

 dr Magdalena Białonowska

 dr Magdalena Żurek

dr Agnieszka Nalewajek

Komisja ds. Dydaktycznych:

prof. dr hab. Waldemar Graczyk -przewodniczący:

dr hab. Dariusz Milewski, prof. ucz.

prof. dr hab. Wojciech Zawadzki

dr Katarzyna Paduch

dr Małgorzata Pęgier

dr hab. Fabian Welc, prof. UKSW

dr Katarzyna Zeman-Wiśniewska

dr Rafał Solecki

dr Magdalena Żurek

prof. dr hab. Czesław Grajewski

prof. dr hab. Jakub Lewicki

dr hab. Janusz Nowiński, prof. ucz.

dr Bartłomiej Gutowski

dr Marta Wiraszka

prof. dr hab. Przemysław Urbańczyk

prof. dr hab. Wojciech Zawadzki

       Komisja  ds. Organizacyjno-Regulaminowych

prof. dr hab. Jolanta M. Marszalska – przewodnicząca

     dr Patrycja Herod

     dr hab. Anna Czyż , prof. UKSW

     dr Magdalena Żurek

Komisja ds. Kadry Naukowej i Odznaczeń

prof. dr hab. Przemysław Urbańczyk- przewodniczący

prof. dr hab. Leszek Misiarczyk

dr Agnieszka Skrodzka

Komisja ds. oceny pracowników naukowo-dydaktycznych

 dr hab. Tomasz Skibiński, prof. ucz.- przewodniczący

prof. dr hab. Józef Naumowicz

dr hab. Katarzyna Chrudzimska-Uhera, prof. ucz.

 dr Judyta Krajewska

 dr Rafał Solecki

Komisja ds. finansów i mienia

prof. dr hab. Janusz Odziemkowski

dr Joanna Wawrzeniuk

dr Bartłomiej Gutowski

Komisja ds. badań naukowych oraz współpracy krajowej i zagranicznej

prof. dr hab. Wojciech Zawadzki – przewodniczący

prof. dr hab. Czesław Grajewski

dr hab. Fabian Welc, prof. ucz.

dr Magdalena Łaptaś

ZESPOŁY

Zespół do spraw promocji Wydziału

dr Judyta Krajewska- przewodnicząca

dr  Marek Maksymczak

dr Paulina Komar

Zespół ds. współpracy z otoczeniem instytucjonalnym i biznesowym

dr Adam Buława- przewodniczący

dr Jacek Wysocki

Zespół Interesariuszy zewnętrznych:

– dr Artur Badach- Zamek Królewski w Warszawie

– Agnieszka Kasprzak– Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

– Michał Olszewski – Olszewski Gallery

– dr Piotr Szpanowski – MKiDN- Departament Dziedzictwa Kulturowego ( z-ca Dyrektora)

– Andrzej Gołembnik – INCEDO3D

– Marcin Markowicz – IV Liceum Ogólnokształcące w Radomiu – nauczyciel historii

– Zbigniew Chmiel – Rada dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy

– Wojciech Kalwat – Muzeum Historii Polski, Czasopismo Mówią wieki

Wydziałowa Rada Biznesu

prof. dr hab. Waldemar Graczyk- przewodniczący

dr Adam Buława- sekretarz

Interesariusze zewnętrzni:

– dr Artur Badach- Zamek Królewski w Warszawie

– Agnieszka Kasprzak– Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

– Michał Olszewski – Olszewski Gallery

– dr Piotr Szpanowski – MKiDN- Departament Dziedzictwa Kulturowego ( z-ca Dyrektora)

– Andrzej Gołembnik – INCEDO3D

– Marcin Markowicz – IV Liceum Ogólnokształcące w Radomiu – nauczyciel historii

– Zbigniew Chmiel – Rada dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy

– Wojciech Kalwat – Muzeum Historii Polski, Czasopismo Mówią wieki

Zespół do opracowania misji i strategii Wydziału

prof. dr hab. Waldemar Graczyk

prof. dr hab. Czesław Grajewski

prof. dr hab. Wojciech Zawadzki

dr hab. Fabian Welc, prof. ucz.

Skip to content