Kształcenie online. Platforma Moodle

1. wpisz do przeglądarki https://login.uksw.edu.pl/cas/login
2. z listy serwisów wybieramy drugą pozycję Moodle
3. wpisujemy Login i hasło tak, jak do USOS
4. jeżeli jest to pierwsze logowanie to należy dokończyć rejestracji  (uzupełnić pola oznaczone czerwoną gwiazdką)
5. na pierwszej stronie powinien być widoczny Kurs obsługi platformy  Moodle

 

DODAWANIE PLIKÓW NA PLATFORMIE MOODLE

Skip to content