RADA WYDZIAŁU

TERMINY POSIEDZEŃ RADY WYDZIAŁU

25.11.2019, 20.01.2020, 9.03.2020, 11.05.2020, 15.06.2020SKŁAD RADY WYDZIAŁU

Dziekan Wydziału
ks. prof. zw. dr hab. Waldemar GraczykPrzewodniczący
Prodziekan Wydziału
dr hab. Anna Czyż, prof. UKSW
 
dr hab. Katarzyna Chrudzimska-Uhera, prof. UKSW
prof. zw. dr hab. Antoni Dudek
dr hab. Adam Dziurok, prof. UKSW
ks. dr hab. Waldemar Gliński, prof. UKSW
 prof. zw. dr hab. Martin Gojda
prof. dr hab. Czesław Grajewski
ks. dr hab. Tadeusz Kołosowski, prof. UKSW
prof. zw. dr hab. Stefan Kozłowski
prof. dr hab. Jakub Lewicki
ks. prof. zw. dr hab. Kazimierz Łatak
prof. zw. dr hab. Jolanta M. Marszalska
dr hab. Dariusz Milewski, prof. UKSW
ks. prof. zw.dr hab. Leszek Misiarczyk
dr hab. Przemysław Mrozowski, prof. UKSW
ks. prof. zw. dr hab. Józef Naumowicz
dr hab. Louis Nebelsick, prof. UKSW
dr hab. Janusz Nowiński, prof. UKSW
prof. zw. dr hab. Janusz Odziemkowski
ks. prof. dr hab. Jan Pietrzykowski
ks. dr hab. Tomasz Skibiński, prof. UKSW
prof. zw. dr hab. Przemysław Urbańczyk
dr hab. Fabian Welc, prof. UKSW
prof. zw. dr hab. Wiesław Jan Wysocki
ks. dr hab. Dominik Zamiatała, prof. UKSW
ks. prof. zw. dr hab. Wojciech Zawadzki
prof. zw. dr hab. Jan Żaryn
 
dr Adam Buława
dr Paweł Drabarczyk vel Grabarczyk
dr Bartłomiej Dźwigała
dr Bartłomiej Gutowski
dr Patrycja Herod
dr Helena Karczewska
dr Małgorzata Pęgier
dr Romana Rupiewicz
dr Rafał Solecki
dr Magdalena Tarnowska
dr Magdalena Żurek
 
mgr Hanna Romaniuk
 
Jan Chmielewski
Rafał Jaworski
Michał Ney
Zuzanna Rejewska
Artur Samsel
Joanna Wojnar

Skip to content