Publikacja „Józef Beck. Biografia” otrzymała pierwszą nagrodę w konkursie “Książka historyczna roku im. Karola Modzelewskiego”

Z radością informujemy, iż środowisko historyków przyznało pierwszą nagrodę w konkursie “Książka historyczna roku im. Karola Modzelewskiego”, publikacji: „Józef Beck. Biografia”, wydanej w 2021 nakładem Wydawnictwa Literackiego, napisanej przez prof. dr hab. Marka Kornata oraz prof. dr hab. Mariusza Wołosa. Uroczyste wręczenie nagrody miało miejsce dnia 14 października 2021 r. w Toruniu podczas Zjazdu Dziekanów Wydziałów Historycznych, Dyrektorów Instytutów Historii oraz Przewodniczących Rad Dyscypliny Historia.

Skip to content