TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O MIEJSCE W DOMU STUDENCKIM W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

Studenci II – VI roku oraz doktoranci II – IV roku: od 1 czerwca do 17 czerwca 2021r.
Informujemy, że do wniosku o akademik należy złożyć oświadczenie o dochodach za miesiąc MAJ 2021r.
– zał. nr 20
Jednocześnie, że względu na obecną sytuację epidemiczną rekomendujemy, aby składanie w/w wniosków wraz z dokumentami odbywało się za pośrednictwem POCZTY POLSKIEJ.
W sytuacjach skomplikowanych, w których niezbędny jest kontakt osobisty, studenci/doktoranci będą obsługiwani przez pracowników DPMS po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie lub mailowo z osobą zajmującą się danym wydziałem. Prosimy o zaopatrzenie się we własne artykuły piśmiennicze (długopis) i środki ochrony indywidualnej: maseczka ochronna.
Wnioski o akademik są do pobrania na stronie www.dpm.uksw.edu.pl w zakładce: Formularze do pobrania dla studentów/doktorantów.
Dla studentów i doktorantów, którzy zostaną przyjęci na I rok studiów w roku akademickim 2021/2022 bądź przeniosą się z innej uczelni – termin składania wniosków o akademik zostanie ogłoszony w późniejszym czasie.
Więcej informacji na str. www.dpm.uksw.edu.pl
Skip to content