Wobec systemu sowieckiego

Fundacja im. Janusza Kurtyki serdecznie zaprasza do udziału w IV Edycji Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki. Tematyka Edycji przypadającej na 2020 r. brzmi: _Wobec systemu sowieckiego i ideologii komunistycznej_. W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ EPIDEMIOLOGICZNĄ, TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ ZOSTAŁ PRZEDŁUŻONY DO 30 CZERWCA BR.   Konkurs polega na wyłonieniu pracy naukowej z zakresu nauk humanistycznych, społecznych lub prawnych, której problematyka koresponduje z tematyką tegorocznej Edycji. Poprzednie Edycje Konkursu pokazały, że proponowana przez Fundację problematyka może być traktowana bardzo szeroko, co stanowi ważny atut całego projektu.   Formą Nagrody jest przetłumaczenie zwycięskiej pracy na język angielski lub języki angielski i niemiecki, jej wydanie, a następnie promocja na rynkach zagranicznych. Zwieńczeniem Konkursu będzie uroczysta Gala pod koniec 2020 r. Idea Konkursu jest ściśle związana z misją Fundacji im. Janusza Kurtyki i obejmuje: – upowszechnianie w kraju i za granicą wiedzy dotyczącej historii i dziedzictwa Rzeczypospolitej; – promowanie rodzimych osiągnięć badawczych w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych i prawnych; – nagradzanie prac naukowych charakteryzujących się wysokim poziomem merytorycznym i warsztatowym; – wspieranie i współkształtowanie polskiej polityki historycznej w kraju i za granicą.   Adresatami Nagrody są polscy badacze dyscyplin humanistycznych, społecznych i prawnych, którzy są autorami prac naukowych nawiązujących do idei Konkursu oraz tematyki Edycji w 2020 r.   W styczniu 2019 r. w Stanach Zjednoczonych, nakładem Carolina Academic Press, ukazała się przetłumaczona wersja książki Laureata I Edycji Konkursu, Prof. Tadeusza Wolszy. Obecnie Fundacja realizuje tłumaczenia prac Laureatów II i III Edycji Konkursu z lat 2018-2019: Prof. Andrzeja Chwalby i Dr. Damiana K. Markowskiego. W 2020 r. obie książki ukażą się w językach angielskim i niemieckim. Regulamin oraz szczegółowe informacje dotyczące Konkursu wraz z terminarzem, zasadami nadsyłania zgłoszeń i dokumentami do pobrania znajdują się na stronie: http://fundacjakurtyki.pl/dzialalnosc-fundacji/28-nagroda-edycja-2020/217-iv-edycja-nagrody-im-janusza-kurtyki

Skip to content