Wyniki ewaluacji – List ks. prof. dr. hab. W. Graczyka, Dziekana WNHS

Szanowni Państwo,

Minister Edukacji i Nauki zdecydował o przyznaniu następujących kategorii dyscyplinom naukowym na Wydziale Nauk Historycznych:

Archeologia – B+
Historia – A
Nauki o Sztuce – A

Pragnę bardzo serdecznie pogratulować i podziękować Dyrektorom Instytutów i zespołom ewaluacyjnym w poszczególnych dyscyplinach za wytężoną pracę dokumentacyjną, sprawozdawczą oraz systematyczną współpracę z Biurem ds. Ewaluacji UKSW. Jednak szczególne podziękowania kieruję do wszystkich Państwa, pracowników badawczo-dydaktycznych WNHS, za podjęty wysiłek w zintensyfikowaniu swojej pracy naukowej. Bez tego trudu nie byłoby osiągniętego sukcesu.
Wynik ewaluacji sugeruje, że podejmowaliśmy słuszne decyzje, krocząc we właściwym kierunku. Jednocześnie mamy świadomość zadań, jakie stają przed nami – będziemy o nich jeszcze wielokrotnie rozmawiać – by ten sukces nie był jednorazowym, lecz aby stał się iskrą, która zapali nas jeszcze bardziej do zespolenia wysiłków we wspólnym (zespołowym) działaniu i przysłuży się budowaniu pozycji naszych dyscyplin w świecie nauki tak w Polsce, jak i poza jej granicami.

Z gratulacjami i podziękowaniem,

ks. prof. dr hab. Waldemar Graczyk
Dziekan WNHS

Skip to content