Zapraszamy na archiwistykę i zarządzanie dokumentacją – trwa rekrutacja

Trwa rekrutacja na Archiwistykę i zarządzanie dokumentacją studia II stopnia w Instytucie Historii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Dołącz do nas aby zdobyć kwalifikacje do pracy w archiwach jednostek administracji publicznej, instytucji samorządowych i społecznych, a także w instytucjach archiwalnych.

Studiując ten kierunek zyskasz wszechstronną wiedzę z tej dziedziny i umiejętności praktyczne w postępowaniu z dokumentacją oraz będziesz mieć możliwość odbycia praktyk studenckich w najważniejszych instytucjach archiwalnych, a także poznać archiwa różnych jednostek publicznych i organizacji społecznych.

Na studia możesz zapisać się do 9 lipca w systemie IRK

Link

https://irk.uksw.edu.pl/katalog.php?op=show&kierunek=WNHIS_ARCH&kategoria=&aktywne=&system_studiow=

Więcej informacji na stronie Rekrutacja

https://rekrutacja.uksw.edu.pl/

Jeśli lubisz czytać, interesuje Cię historia, a ponadto lubisz badać ślady przeszłości, studiuj Archiwistykę i zarządzanie dokumentacją na UKSW!

W trakcie studiów dowiesz się jak kształtować, gromadzić, rozmieszczać oraz odpowiednio przechowywać i konserwować materiały archiwalne. Zdobędziesz wiedzę z zakresu organizacji i funkcjonowania archiwów w Polsce i na świecie. Program studiów pozwoli Ci na poznanie  historii Polski,  języka łacińskiego, czy pracy dawnych i współczesnych kancelarii zarówno świeckich jak i kościelnych.

Studiując ten kierunek zyskasz gruntowną i wszechstronną wiedzę w zakresie prowadzenia prac badawczych oraz kwerendy naukowej. Archiwistyka na UKSW to nie tylko wykłady, ale i ćwiczenia, które pozwalają rozwijać studentom praktyczne umiejętności w obszarze zarządzania dokumentacją i informacją. Będziesz mieć możliwość odwiedzenia różnych instytucji archiwalnych w ramach praktyk studenckich.

 

Perspektywy zawodowe:

Po ukończeniu Archiwistyki i zarządzania dokumentacją na UKSW będziesz gotowy do pracy w placówkach naukowo-badawczych państwowych oraz samorządowych, w muzeach, archiwach, bibliotekach, wydawnictwach, redakcjach czasopism historycznych, biurach podróży, a także w administracji państwowej itp.

Skip to content