Wyniki ewaluacji – List ks. prof. dr. hab. W. Graczyka, Dziekana WNHS

Szanowni Państwo, Minister Edukacji i Nauki zdecydował o przyznaniu następujących kategorii dyscyplinom naukowym na Wydziale Nauk Historycznych: Archeologia – B+ Historia – A Nauki o Sztuce – A Pragnę bardzo serdecznie pogratulować i podziękować Dyrektorom Instytutów i zespołom ewaluacyjnym w poszczególnych dyscyplinach za wytężoną pracę dokumentacyjną, sprawozdawczą oraz systematyczną współpracę z Biurem ds. Ewaluacji UKSW. […]

Termin składania wniosków o akademik na rok akademicki 2022/2023 dla osób przyjętych na I rok studiów

Studenci i doktoranci, którzy zostali przyjęci na I rok studiów w roku akademickim 2022/2023, bądź przeniosą się z innej uczelni mogą składać wnioski o akademik w terminie: od 1 września do 12 września 2022r. Do wniosku o akademik należy złożyć oświadczenie o dochodach za miesiąc SIERPIEŃ 2022r. – zał. 20 Wniosek wraz z oświadczeniem należy […]

Skip to content