Przejdź do treści

Kierownicy studiów

 • dr Małgorzata Pęgier – kierownik kierunku archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
 • dr Katarzyna Paduch – kierownik kierunku historia
 • dr  Michał Szubski – kierownik kierunku archeologia
 • dr Katarzyna Ponińska – kierownik kierunku ochrona dóbr kultury i środowiska
 • dr Przemysław Nowogórski – kierownik kierunku historia sztuki
 • dr Katarzyna Zeman-Wiśniewska – kierownik kierunku zarządzanie dziedzictwem kulturowym

Koordynatorzy

Koordynatorzy ds. Programu ERASMUS

 • dr Magdalena Tarnowska (historia sztuki, ODKiŚ)
 • dr Katarzyna Zeman-Wiśniewska (ZDK, archeologia)
 • dr Bartłomiej Dźwigała (historia, archiwistyka)

Koordynator w ramach projektu “Uniwersytet 2.0. Innowacyjna Edukacja. Efektywne zarządzanie”

 • dr Bartłomiej Dźwigała

Pełnomocnicy do spraw praktyk

Instytut Archeologii

 • dr Joanna Wawrzeniuk

Instytut Historii Sztuki

 •  dr Beata Lewińska

Instytut Historii

 • dr Małgorzata Pęgier

Kierunek Zarządzanie Dziedzictwem Kulturowym

 • dr Jacek Wysocki

Komisje wydziałowe na lata 2020-2024

Komisja ds. Jakości Kształcenia

 • dr hab. Dominik Zamiatała, prof. ucz. – Przewodniczący
 •  prof. dr hab. Jan Żaryn
 •  dr Magdalena Białonowska
 • dr Joanna Wawrzeniuk
 • dr Agnieszka Nalewajek
 • dr Paulina Komar
 • dr Tomasz Makowski
 • Jakub Szymaszek – student 
 • Anita Klimek – studentka

Komisja ds. Dydaktycznych

 • prof. dr hab. Waldemar Graczyk -przewodniczący:
 • dr hab. Dariusz Milewski, prof. ucz.
 • dr Katarzyna Paduch
 • dr Małgorzata Pęgier
 • dr hab. Fabian Welc, prof. UKSW
 • dr Katarzyna Zeman-Wiśniewska
 • dr Rafał Solecki
 • dr Magdalena Żurek
 • prof. dr hab. Czesław Grajewski
 • prof. dr hab. Jakub Lewicki
 • dr hab. Janusz Nowiński, prof. ucz.
 • dr Bartłomiej Gutowski
 • dr Marta Wiraszka
 • prof. dr hab. Przemysław Urbańczyk
 • prof. dr hab. Wojciech Zawadzki

Komisja ds. Organizacyjno-Regulaminowych

 • prof. dr hab. Jolanta M. Marszalska – przewodnicząca
 • dr hab. Anna Czyż , prof. UKSW
 • dr Magdalena Żurek

Komisja ds. Kadry Naukowej i Odznaczeń

 • prof. dr hab. Przemysław Urbańczyk- przewodniczący
 • prof. dr hab. Leszek Misiarczyk
 • dr Agnieszka Skrodzka

Komisja ds. oceny pracowników naukowo-dydaktycznych

 •  dr hab. Tomasz Skibiński, prof. ucz.- przewodniczący
 • dr hab. Katarzyna Chrudzimska-Uhera, prof. ucz.
 •  dr Rafał Solecki
 • dr Marek Maksymczak

Komisja ds. finansów i mienia

 • prof. dr hab. Janusz Odziemkowski
 • dr Joanna Wawrzeniuk
 • dr Bartłomiej Gutowski

Komisja ds. badań naukowych oraz współpracy krajowej i zagranicznej

 • prof. dr hab. Wojciech Zawadzki – przewodniczący
 • prof. dr hab. Czesław Grajewski
 • dr hab. Fabian Welc, prof. ucz.
 • dr Magdalena Łaptaś

Komisja wydawnicza

 • dr hab. Adam Dziurok, prof. ucz. – Przewodniczący
 • dr hab. Janusz Niwiński, prof. ucz.
 • dr Magdalena Żurek

Komisja rekrutacyjna

 • dr Agnieszka Nalewajek – Przewodnicząca
 • dr Adam Buława – Zastępca Przewodniczącej
 • dr Aleksander Stankiewicz – koordynator ds. internetowej rejestracji kandydatów
 • dr Janusz Budziszewski – członek zwyczajny
 • Tomasz Mączyński – przedstawiciel studentów
 • mgr Agnieszka Rojczyk – edytor katalogu IRK
 • mgr Paulina Gomez – koordynator ds. cudzoziemców
 • Anna Gugała – sekretarz

Zespoły

Zespół do spraw promocji Wydziału

 • dr Katarzyna Maria Dźwigała – Przewodnicząca
 • dr Paulina Komar

Zespół ds. współpracy z otoczeniem instytucjonalnym i biznesowym

 • dr Adam Buława- przewodniczący
 • dr Jacek Wysocki
 • dr Aleksander Stankiewicz

Wydziałowa Rada Biznesu

 • prof. dr hab. Waldemar Graczyk- przewodniczący
 • dr Adam Buława- sekretarz

Interesariusze zewnętrzni:

 • Michał Korwin-Szymanowski – Niepubliczna Integracyjna Szkoła Podstawowa im. Achillesa Rattiego w Warszawie
 • Agnieszka Kasprzak– Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków
 • Michał Olszewski – Olszewski Gallery
 • dr Piotr Szpanowski – MKiDN- Departament Dziedzictwa Kulturowego ( z-ca Dyrektora)
 • Andrzej Gołembnik – INCEDO3D
 • Marcin Markowicz – IV Liceum Ogólnokształcące w Radomiu – nauczyciel historii
 • Zbigniew Chmiel – Rada dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy
 • Wojciech Kalwat – Muzeum Historii Polski, Czasopismo Mówią wieki

Zespół do opracowania misji i strategii Wydziału

 • prof. dr hab. Waldemar Graczyk
 • prof. dr hab. Czesław Grajewski
 • prof. dr hab. Wojciech Zawadzki
 • dr hab. Fabian Welc, prof. ucz.