Przejdź do treści

Informujemy, że pracownicy Wydziału Nauk Historycznych  znalazły się w gronie laureatów konkursów Narodowego Centrum Nauki. Granty otrzymały następujące osoby:

  • dr. Magdalena Satora (Wydział Nauk Historycznych – Instytut Historii) Majątki templariuszy we Francji w okresie upadku zakonu (1307-1318), wysokość grantu: 207 120 zł, streszczenie projektu
  • dr. hab. Fabian Welc, profesor uczelni (Wydział Nauk Historycznych – Instytut Archeologii) Upadek, kryzys czy transformacja? Korelacja przemian późnoantycznego osadnictwa ze zmianami środowiska i klimatu w rejonie północno – wschodniego Adriatyku na podstawie wyników badań geoarcheologicznych i paleoklimatycznych, wysokość grantu: 741 480 zł, streszczenie projektu

 

Pracownicy Wydziału Nauk Historycznych otrzymali granty w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki:

  •  dr Paulina Alicja Komar (Wydział Nauk Historycznych – Instytut Archeologii) Gospodarka rynkowa czy orientalny bazar? Charakter rzymskiej ekonomii na podstawie dystrybucji amfor w Italii, wysokość grantu: 328 478 zł,

Strszeszczenie projektu

  • prof. dr hab. Antoni Dudek (Wydział Nauk Historycznych – Instytut Historii) Rządy koalicyjne w Polsce w latach 1989-2001, wysokość grantu 565 723 zł,

Streszczenie projektu

Gratulujemy!