Przejdź do treści
KATEDRA SZTUKI ŚREDNIOWIECZNEJ
Kierownik:
prof. UKSW, dr hab. Przemysław Mrozowski

ks. dr hab. Janusz Nowiński,
prof. UKSW dr Romana Rupiewicz
KATEDRA SZTUKI NOWOŻYTNEJ
Kierowniczka:
prof. UKSW, dr hab. Anna Czyż

dr Agnieszka Skrodzka
dr Aleksander Stankiewicz
KATEDRA SZTUKI NOWOCZESNEJ I WSPÓŁCZESNEJ
Kierowniczka:
prof. UKSW, dr hab. Katarzyna Chrudzimska-Uhera

dr Bartłomiej Gutowski
dr Beata Lewińska
dr Marek Maksymczak
dr Marta Wiraszka
KATEDRA KULTURY ARTYSTYCZNEJ
Kierownik: prof. dr hab. Czesław Grajewski

dr Magdalena Białonowska
dr Magdalena Łaptaś
dr Przemysław Nowogórski
mgr Ada Szmulik
dr Magdalena Tarnowska
KATEDRA KONSERWACJI ZABYTKÓW I OCHRONY KRAJOBRAZU
Kierownik: prof. dr hab. Jakub Lewicki

dr inż. Katarzyna Pałubska
dr Katarzyna Ponińska