Przejdź do treści

W Instytucie Historii UKSW studia prowadzone są na kierunkach: historia, archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, a także, od roku akad. 2021/22 bibliotekarstwo oraz na studiach podyplomowych zatytułowanych „Genealogia. Teoria i praktyka”. Zajęcia dydaktyczne uzupełnione są szeroką możliwością praktyk w instytucjach w Polsce oraz możliwością rozwoju na płaszczyźnie międzynarodowej, dzięki współpracy z uczelniami z Niemiec, Chorwacji, Węgier. Na kierunku historia istnieje możliwość podjęcia studiów III stopnia w ramach Szkoły Doktorskiej UKSW.

W dziedzinie badań naukowych dyscyplina historia uzyskała w ramach ewaluacji ministerialnej kategorię A, sytuującą Instytut w prestiżowym gronie najlepszych instytutów historycznych w Polsce. Pracownicy naukowi realizują granty badawcze przyznawane przez Narodowe Centrum Nauki i Narodowy Program Rozwoju Humanistyki tematycznie obejmując całe spektrum historycznego poznania od czasów starożytnych, przez wieki średnie i nowożytność, do XIX i XX wieku.