Przejdź do treści

„Z założenia plagiat stanowi efekt działalności zamierzonej tj. takiej, w której intencją osoby korzystającej z cudzego utworu było zatajanie źródła pochodzenia poprzez niestosowanie odpowiednich informacji o autorze i miejscu, z którego pochodzi fragment.”

R. Zenderowski, „Plagiat. Istota-rodzaje-skutki (w odniesieniu do prac pisemnych na studiach wyższych)”

Brak znajomości, czy nieumiejętność stosowania przepisów nie zwalnia z odpowiedzialności za popełnienie plagiatu!!!

ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA I KARNA STUDENTÓW Z TYTUŁU PLGIATU (LINK)