Przejdź do treści

mgr Tomasz Gonet

mgr Agnieszka Joanna Wojtkowska

mgr Aldona Cholewianka -Kruszyńska

mgr Magdalena Izabela Szubska

mgr Michał Szubski

mgr Agnieszka Wojciechowska


mgr Ewa Leśniak


mgr Małgorzata Zaremba


mgr Łukasz Karczewski


mgr Anna Maria Włoch


mgr Michał Korwin-Szymanowski


mgr Kamil Rabiega


Komunikat Prorektora ds. studenckich i kształcenia ws. wytycznych przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim dla doktorantów i osób które otworzyły przewód przed 01.05.2019

W związku z  nowelizacją ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 1010) informujemy, że przewody doktorskie, które zostały wszczęte najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2019 r., a nie zostały zakończone do dnia 31 grudnia 2023 r., odpowiednio umarza się albo zamyka.


mgr Bartosz Wojciech Kapuściak


mgr Aneta Hoffmann


mgr Katarzyna Krawczyk


mgr Tadeusz Dłogoborski


mgr Mirosław Olszycki


mgr Tomasz Sudoł


mgr Anna Markowska

Link do obrony:

https://uksw.webex.com/uksw/onstage/g.php?MTID=e015d5a99ae355a9b8080873cb85c6fa6


mgr Paweł Rozdżestwieński

Link do obrony:

https://uksw.webex.com/uksw/onstage/g.php?MTID=eb4fc65928d4ad6f6542a590794fcad45


mgr Jarosław Sellin


mgr Anna Stefanicka

Link do obrony:

https://uksw.webex.com/uksw-en/onstage/g.php?MTID=e31a92b24a1fc0596125cb161c1759ac6


mgr Agnieszka Praga


Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej UKSW

Rusza rekrutacja do Szkoły Doktorskiej UKSW

23 czerwca rozpoczyna się rekrutacja do Szkoły Doktorskiej UKSW, która kształci doktorantów w dziewięciu dyscyplinach naukowych.

Szkoła Doktorska UKSW to doskonałe miejsce dla tych, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania naukowe potwierdzone zdobyciem tytułu naukowego. Zaangażowani promotorzy oraz nowoczesna infrastruktura i dostęp do zasobów Uniwersytetu, pozwalają na przygotowanie pracy doktorskiej na najwyższym poziomie. Kształcenie w Szkole Doktorskiej UKSW ma charakter interdyscyplinarny, co stwarza doktorantom dobre warunki do rozwoju naukowego także z innych dziedzin. Doktoranci mają możliwość rozwinięcia warsztatu naukowego oraz kompetencji metodologicznych.

W tym roku rekrutacja do Szkoły Doktorskiej UKSW obejmuje następujące dyscypliny: filozofię, historię, literaturoznawstwo, nauki teologiczne, nauki prawne, prawo kanoniczne, pedagogikę oraz psychologię. Kształcenie jest bezpłatne i odbywa się w trybie stacjonarnym. Trwa 8 semestrów, w trakcie których każdy doktorant otrzymuje stypendium doktoranckie. W procesie rekrutacyjnym mogą wziąć udział osoby, które posiadają tytuł zawodowy magistra lub równorzędny oraz posiadają dorobek naukowy. Niezbędne jest także przedstawienie wstępnej koncepcji tematyki badawczej.

Przed przystąpieniem do rekrutacji należy zarejestrować się w systemie IRK i uzupełnić dane osobowe oraz wgrać wymagane dokumenty. Komisja Kwalifikacyjna dokona oceny projektu badawczego oraz dorobku naukowego. Kandydaci, którzy spełnią kryteria formalne

i uzyskają wymaganą liczbę punktów, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

– Nowością w kształceniu doktorantów w naszym Uniwersytecie jest seminarium „state of the art” obowiązujące podczas trzech lat kształcenia. Polega ono na uczestnictwie w zajęciach, podczas których doktoranci dzielą się między sobą tezami, założeniami pracy badawczej, wygłaszają referaty, komentarze, uczestniczą w dyskusji, bronią swoich tez, odpowiadając na pytania zarówno koleżanek i kolegów, jak i komisji oceniającej. To taki trening do obrony doktorskiej, ale też do mierzenia się z wystąpieniami na konferencjach, nabycia umiejętności uczestnictwa w interdyscyplinarnej dyskusji naukowej – mówi dr hab. Elżbieta Karska, prof. uczelni – dyrektor Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Szkoła Doktorska UKSW zajęła II miejsce w konkursie Krajowej Reprezentacji Doktorantów w kategorii „Najbardziej Prodoktorancka Uczelnia w Polsce – PRODOK 2020”.

Więcej informacji o Szkole Doktorskiej UKSW 

Uchwała rekrutacyjna


mgr Magdalena Niewiadomska

LINK DO OBRONY

https://uksw.webex.com/uksw/onstage/g.php?MTID=e7340a3bb2177e400689f908edec6612a


mgr Grzegorz Cwyl

LINK DO OBRONY:

https://uksw.webex.com/uksw/onstage/g.php?MTID=ed9e275a8e676f5ea00446cbec67997e5


mgr PIOTR PAWEŁ CHABIERA

zawiadomienie

recenzja 1

recenzja 2

streszczenie


PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ – MGR PIOTR ANCZEWSKI

https://uksw.webex.com/uksw-en/onstage/g.php?MTID=eed5f86a65079c815c343ba4c99d80b06


PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ – MGR KAMILA CZECHOWSKA

https://uksw.webex.com/uksw-en/onstage/g.php?MTID=e47efb7069c523310845110db3fcfbc55