Przejdź do treści

Kandydaci

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego uzyskał Polską Nagrodę Inteligentnego Rozwoju 2020 w kategorii: Uczelnia przyszłości. Wyróżnienie przyznano trzem prestiżowym projektom prowadzonym przez naukowców UKSW.