Przejdź do treści

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją (Instytut Historii)

Kierownik kierunku: dr. Małgorzata Pęgier

Studia I stopnia na kierunku Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją są realizowane w Instytucie Historii na Wydziale Nauk Historycznych. Instytut Historii UKSW jest prężnie rozwijającą się jednostką naukową, w której zatrudnieni są naukowcy uczestniczący w krajowych i międzynarodowych konferencjach oraz projektach badawczych. Studiując na UKSW, młodzi ludzie  mogą rozwijać swoje pasje i zainteresowania badawcze, a także poszerzać swoją wiedzę w ramach działalności m.in. Koła Studentów i Doktorantów Historii UKSW, cyklu wykładów Res Gestae, a także w ramach programów MOST oraz ERASMUS+.

Program studiów na kierunku archiwistyka i zarządzanie dokumentacją (studia licencjackie) daje absolwentom możliwość zdobycia szerokiej wiedzy z zakresu organizacji i funkcjonowania archiwów w Polsce i na świecie, konserwacji zbiorów archiwalnych, ich udostępniania oraz warsztatu badawczego archiwisty. Studia obejmują również zajęcia z historii Polski, a także dziejów powszechnych. Absolwent w trakcie studiów uzyska  gruntowną i wszechstronną wiedzę w zakresie prowadzenia prac badawczych oraz kwerendy naukowej, nauk pomocniczych historii i warsztatu badawczego historyka – archiwisty. Po zakończeniu studiów absolwent umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozwijania zdolności i kierowania własną karierą zawodową.

Studenci w trakcie nauki uzyskują gruntowną i wszechstronną wiedzę, dzięki temu będą przygotowani do pracy w placówkach naukowo-badawczych państwowych oraz samorządowych, w muzeach, archiwach, bibliotekach, wydawnictwach, redakcjach czasopism historycznych, biurach podróży, a także w administracji państwowej itp.
Oprac. M. P.