Przejdź do treści
KATEDRA Archeologii Starożytnych Cywilizacji Basenu Morza Śródziemnego i Świata Wczesnochrześcijańskiego
Kierownik: Dr. hab. prof. UKSW Louis Daniel Nebelsick

dr Radosław Gawroński
dr Paulina Komar
dr Katarzyna Zeman-Wiśniewska
dr Magdalena Żurek
KATEDRA Archeologii Pradziejów i Średniowiecza Europy
Kierownik: Prof. dr. hab. Przemysław Urbańczyk

prof. dr hab. Stefan Karol Kozłowski
dr Janusz Budziszewski
dr Joanna Wawrzeniuk
KATEDRA Zarządzania Dziedzictwem Kulturowym, Archeologii Krajobrazu i Archeologii Niedestrukcyjnej
Kierownik: Dr. hab. prof. UKSW Fabian Welc

prof. dr hab. Martin Gojda
prof. dr hab. Zbigniew Kobyliński
dr Rafał Solecki
dr Jacek Wysocki