Przejdź do treści
KATEDRA HISTORII STAROŻYTNEJ
Kierownik: ks. prof. dr hab. Leszek Misiarczyk

ks. dr hab. Tadeusz Kołosowski, prof. ucz.
ks. dr hab. Tomasz Skibiński, prof. ucz.
dr Helena Linn
dr Katarzyna Maria Dźwigała
KATEDRA HISTORII ŚREDNIOWIECZNEJ
Kierownik: ks. prof. dr hab. Waldemar Graczyk

dr hab. Anna Zajchowska-Bołtromiuk, prof. ucz.
dr Bartłomiej Dźwigała
dr Anna Głusiuk
KATEDRA HISTORII NOWOŻYTNEJ
Kierownik: ks. prof. dr hab. Wojciech Zawadzki

dr hab. Dariusz Milewski, prof. ucz.
dr hab. Magdalena Satora
dr Agnieszka Nalewajek
KATEDRA HISTORII XIX i XX WIEKU
Kierownik:

prof. dr hab. Antoni Dudek
prof. dr hab. Janusz Odziemkowski
dr hab. Adam Dziurok, prof. ucz.
dr hab. Rafał Łatka, prof. ucz.
ks. dr hab. Dominik Zamiatała, prof. ucz.
dr Adam Buława
prof. dr hab. Marek Kornat
KATEDRA HISTORII KOŚCIOŁA
Kierownik: prof. dr hab. Jan Żaryn

ks. prof. dr hab. Jan Pietrzykowski
KATEDRA NAUK POMOCNICZYCH HISTORII
Kierownik: ks. prof. dr hab. Kazimierz Łatak

ks. dr hab. Waldemar Gliński, prof. ucz.
dr Małgorzata Pęgier
KATEDRA HISTORII KSIĄŻKI, BIBLIOTEK I ARCHIWÓW
Kierownik: prof. dr hab. Jolanta M. Marszalska

dr Katarzyna Paduch
dr Tomasz Makowski