Przejdź do treści

Historia sztuki (Instytut Historii Sztuki)

Kierownik kierunku: dr. Przemysław Nowogórski

Studia licencjackie, magisterskie

Zapraszamy do studiowania historii sztuki na UKSW! W naszym Instytucie studenci rozwijają swoje umiejętności i zainteresowania, co idealnie przygotowuje ich do przyszłej pracy zawodowej.  

Bogaty program zajęć teoretycznych i praktycznych

Studenci poznają sztukę i architekturę od starożytności po współczesność, z uwzględnieniem kultury nubijskiej, na tle kraju jedynie u nas nauczanej, oraz rzemiosła artystycznego, ikonografii, muzealnictwa, muzykologii i antropologii kultury. Program obejmuje również praktyczną naukę inwentaryzacji oraz krytyki artystycznej. Dodatkowo nasi studenci mają możliwość uzyskania uprawnień do prowadzenia zajęć w szkołach średnich i podstawowych z przedmiotów historia sztuki i plastyka.

Liczne ćwiczenia terenowe w kraju i poza jego granicami  

Ćwiczenia terenowe są prowadzone w Warszawie i na Mazowszu. Na objazdy naukowe jeździmy do Krakowa, Gdańska, Łodzi, Lublina, Torunia, Nałęczowa i Kozłówki oraz odwiedzamy obiekty w miejscowościach położonych w Wielkopolsce Wschodniej i Małopolsce Północnej. Oprócz tego prowadzimy inwentaryzację cmentarzy i obiektów zabytkowych, m.in. na Podolu (Ukraina).   

Indywidualny rozwój studenta nie tylko w ramach zajęć

Koło Naukowe Studentów IHS UKSW zapewnia wiele możliwości rozwoju na specjalnie organizowanych spotkaniach poza uczelnią. Nasi studenci publikują teksty krytyczne i naukowe w czasopiśmie studenckim „Artifex”, umiejętności kuratorskie pogłębiają organizując wystawy w „Galerii przy Automacie”, podejmują również współpracę przy międzynarodowych projektach prowadzonych przez polskie i zagraniczne instytucje kultury.

Programy Erasmus

Dzięki międzynarodowej wymianie studenckiej można odbyć część studiów w innych ośrodkach akademickich w każdym niemalże państwie będącym członkiem Unii Europejskiej.

Kadra wybitnych specjalistów

Zajęcia prowadzą akademicy o bogatym dorobku naukowym, wprowadzający nowe perspektywy badawcze, posiadający doświadczenie pracy w prestiżowych urzędach i instytucjach kultury jak Muzeum Zamek Królewski w Warszawie, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, Muzeum Getta Warszawskiego i Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie, Narodowy Instytut Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA.