Przejdź do treści

Program Mobilności Studentów i Doktorantów (MOST) umożliwia studentom wymianę akademicką w polskich uczelniach. Do wyboru jest 30 najlepszych ośrodków akademickich w Polsce. 

Na wybranej przez siebie uczelni można studiować ten sam kierunek lub kierunek pokrewny. Z programu można skorzystać także wówczas, gdy było się wcześniej uczestnikiem Programu Erasmus+. 

O wyjazd w ramach programu MOST mogą się ubiegać studenci po ukończeniu drugiego semestru studiów na I stopniu oraz jednolitych magisterskich, studenci po ukończeniu pierwszego semestru na studiach II stopnia oraz doktoranci po pierwszym roku studiów. 

Program daje możliwość nawiązania kontaktów ze środowiskiem naukowym w danym mieście, prowadzenia badań do prac naukowych oraz zdobycia nowych kompetencji. 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Programu MOST.