Tydzień Jakości Kształcenia

https://uksw.edu.pl/tydzien-jakosci-ksztalcenia-na-uksw/ Trwa rejestracja na szkolenia dla pracowników naukowo-dydaktycznych (również w ramach umowy-zlecenie), studentów i doktorantów oraz pracowników administracji. Wydarzenie odbędzie się w dniach 17-21 października 2022 r. Prosimy o poinformowanie wymienionych grup naszej wspólnoty akademickiej o możliwości udziału w warsztatach i panelach. Zapisy prowadzone są zgodnie z kolejnością poprzez formularz rejestracyjny:https://jakosc.uksw.edu.pl/tydzien-jakosci-ksztalcenia-2022/ Link do wykorzystania na […]

Zmarł mgr Tadeusz Olszewski

Z przykrością informujemy, że 11 X 2022 r. zmarł mgr Tadeusz Olszewski, nasz wykładowca (za czasów ATK). Mgr Tadeusz Olszewski urodził się 14 XII 1931 r. w Komarowie na Zamojszczyźnie. Z muzyką liturgiczną zaznajamiał się początkowo dzięki miejscowemu organiście. W roku 1948 zdał egzamin wstępny do szkoły muzycznej w Warszawie, jednak w związku z brakiem […]

Skip to content