Przejdź do treści

Powstanie 1863. Represje i pamięć. Międzynarodowa konferencja naukowa W 160. rocznicę wybuchu powstania styczniowego

powstanie

Powstanie 1863. Represje i pamięć.

Międzynarodowa konferencja naukowa
W 160. rocznicę wybuchu powstania styczniowego

Warszawa, Instytut Historii UKSW, 18-19 stycznia 2023 r.

ORGANIZATOR: Instytut de Republica

 

KOMITET ORGANIZACYJNY:

ks. prof. dr hab. Waldemar Graczyk – przewodniczący

Joanna Gepfert,Instytut De Republica

Łukasz Gołąb, Instytut De Republica

dr hab. Artur Górak – sekretarz

dr hab. Rafał Łatka

prof. dr hab. Jolanta Małgorzata Marszalska

DZIEŃ PIERWSZY

18 stycznia 2023 roku (środa)

9.00-9.20otwarcie konferencji
9.20-11.30SEKCJA I. Reakcja europejskiej opinii publicznej na powstanie styczniowe
9.20-9.40dr hab. Henryk Głębocki (Uniwersytet Jagielloński) Powstanie styczniowe w działaniach propagandy rosyjskiej na Zachodzie  
9.40-10.00Edward Castleton (Université de Franche-Comté, France) Francophone Responses to the 1863 Insurrection and the Case against Polish independence/Rosyjska propaganda i frankofońska lewica wobec powstania 1863 r.
10.00-10.20prof. Andrzej Szwarc (Uniwersytet Warszawski) Rosjanie o powstaniu styczniowym – przegląd stereotypów  
10.20-10.40prof. Stanisław Wiech (Uniwersytet Jana Kochanowskiego) Powstanie styczniowe w oczach Rosjan na przykładzie wybranych pamiętników  
10.40-11.00prof. Wiesław Caban (Uniwersytet Jana Kochanowskiego)   Zesłańcy syberyjscy doby międzypowstaniowej wobec 1863 roku    
11.00-11.30dyskusja
11.30-12.00przerwa kawowa    
12.00-17.30SEKCJA II. Narastanie wrzenia i irredenta styczniowa
12.00-12.20  dr hab. Jacek Legieć (Uniwersytet Jana Kochanowskiego) Adres szlachty guberni podolskiej z września 1862 r. i jego konsekwencje.  
12.20-12.40prof. Olena Baczyńska (Odeski Uniwersytet Narodowy im. Ilji Miecznikowa, Ukraina) Na tropie irredenty polskiej w Kraju-Południowo-Zachodnim Imperium Rosyjskiego
12.40-13.00doc. Aleksander (Aleś) Radziuk (Europejski Instytut Humanistyczny
w Wilnie, Białoruś)   Manifestacje religijno-patriotyczne w latach 1861-1862 na Grodzieńszczyźnie.  
13.00-13.20prof. Siergiej Tokć, (Uniwersytet Warszawski, Grodno, Białoruś)   Powstańcy 1863 roku z Grodzieńszczyzny: próba analizy składu społecznego
i osobistej ich motywacji do udziału w walce
13.20-14.20przerwa obiadowa
14.20-14.40dr hab. Krzysztof Latawiec (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) Rosyjski aparat represyjny w Królestwie Polskim w czasie powstania styczniowego i po jego upadku-rzecz o naczelnikach wojenno-policyjnych
w latach 1863-1866
14.40-15.00dr Adam Buława (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) Kaukazczycy w Powstaniu Styczniowym. Weterani Wielkiej Wojny Kaukaskiej na czele oddziałów partyzanckich 1863-1864 r.
15.00-15.20dr Michał Górny (Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą) Interdyscyplinarna analiza broni palnej powstańców styczniowych  
15.20-15.40przerwa kawowa  
15.40-16.00dr hab. Dariusz Tarasiuk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) Represje carskie wobec uczestników powstania styczniowego w powiecie lidzkim
16.0016.20prof. Igor Kriwoszeja, mgr Olga Gonczarowa (Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny w Humaniu, Ukraina) Losy majątków szlachty polskiej guberni kijowskiej po powstaniu Styczniowym 1863 r.  
16.20-16.40dr Olga Barvinok (Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie, Ukraina) Konsekwencje powstania styczniowego 1863-1864 dla samorządu szlacheckiego w południowo-zachodniej części Imperium Rosyjskiego  
16.40-17.30dyskusja
DZIEŃ DRUGI 19 stycznia 2023 roku (czwartek)  
9.00-11.00SEKCJA III. Represje
9.00-9.20prof. Jolanta M. Marszalska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)   „Upadek, który pozostawia po sobie następstwa żywotne jest zwycięstwem”. Supresja klasztorów po powstaniu styczniowym w Królestwie Polskim  
9.20-9.40ksprof. Waldemar Graczyk (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) Represje popowstaniowe wobec duchowieństwa diecezji płockiej  
9.40-10.00dr hab. Artur Górak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) Powstańcy styczniowi w rotach aresztanckich Rosji europejskiej  
10.00-10.20dr hab. Mariusz Kulik (Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk) Losy powstańców styczniowych – byłych oficerów armii rosyjskiej  
10.20-10.40dyskusja
10.40-11.00przerwa kawowa
  11.00-15.30  SEKCJA IV. Pamięć
  11.00-11.20  prof. Eugeniusz Niebelski (Katolicki Uniwersytet Lubelski) Leona Bratyńskiego powstańcze i zesłańcze losy 1863 r.    
11.20-11.40dr hab. Mariusz Korzeniowski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) Powstanie styczniowe w świetle wspomnień Wacława Lasockiego  
11.40-12.00dr hab. Lidia Michalska–Bracha (Uniwersytet Jana Kochanowskiego) Popowstaniowe losy Józefa Kajetana Janowskiego- sekretarza Rządu Narodowego. Okres lwowski. 18/19  
12.00-12.20dr Robert Matysik (Uniwersytet Jana Kochanowskiego)   Poglądy Agatona Gillera na kwestię włościańską w Powstaniu Styczniowym, 18/19  
12.20-12.40dr Olga Mastanica-Stankevic (Instytut Historii Litwy, Wilno, Litwa) Wilnianki w powstaniu i o powstaniu styczniowym: pamięć traumatyczna czy heroiczna?  
12.40-13.20przerwa obiadowa
13.20-13.40dr hab. Dariusz Szewczuk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) Rola powstania styczniowego w szkolnej edukacji historycznej  
13.40-14.00dr Dzmitry Matwiejczyk, (Narodowe Historyczne Archiwum Białorusi) O wpływach pozanaukowych na rozwój białoruskiej historiografii powstania styczniowego
  14.00-14.20  dr Emil Noiński (Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku) Anna z Trauguttów Korwin-Juszkiewiczowa (1853-1938) i kult powstania styczniowego w II Rzeczypospolitej.
14.20-14.40Gleb Horodecki (Witebsk, Białoruś) Urodzony na granicy. Problem białoruskiej tożsamości narodowej od powstania styczniowego do protestów 2020 roku  
14.40-15.30Dyskusja podsumowanie i zamknięcie obrad

11 stycznia 2023