Przejdź do treści

REKRUTACJA DODATKOWA NA STUDIA – REJESTRACJA DO 11 WRZEŚNIA 2022 R.

pani z książkami

W systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów została uruchomiona dodatkowa rekrutacja na wolne miejsca na studiach. Chętni mogą zarejestrować się w terminie do 11 września 2022 r.

Rekrutacja dodatkowa:

  • archeologia (I i II stopień)
  • archiwistyka i zarządzanie dokumentacją (I stopień)
  • bibliotekarstwo (II stopień)
  • historia (I i II stopień)
  • historia sztuki (I i II stopień)
  • ochrona dóbr kultury i środowiska (I stopień)
  • zarządzanie dziedzictwem kulturowym (I i II stopień)

Rejestracja dodatkowa jest odrębnym naborem niezależnym od rekrutacji podstawowej, dlatego mogą w niej wziąć udział również osoby, które nie brały udziału w rekrutacji podstawowej.


11 stycznia 2023