Przejdź do treści

Opłatek Instytutu Historii UKSW (fotorelacja)

🎄 Wczoraj, w kąciku studenta, odbyło się spotkanie opłatkowe Instytutu Historii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie!

📣 Wraz z rozpoczęciem się wydarzenia głos zabrali: dyrektor Instytutu Historii ks. prof. Wojciech Zawadzki, dziekan Wydziału Nauk Historycznych ks. prof. Waldemar Graczyk, wicedyrektor Instytutu Historii dr. Bartłomiej Dźwigała oraz przedstawiciele II roku historii i archiwistyki. Przemowy zawierały nie tylko życzenia, ale także były pełne własnych przemyśleń skierowanych do zebranych.

✝️ Następnie wszyscy zgromadzeni podzielili się opłatkiem składając sobie najserdeczniejsze życzenia.

🌠 Wszystkim wykładowcom, pracownik i studentom życzymy zdrowych, radosnych, rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku.

📷 Autorem zdjęć jest mgr Franciszek Jóźwicki.

Autorem zdjęć jest mgr Franciszek Jóźwicki

19 grudnia 2023