Przejdź do treści

Nowa punktacja czasopism

5 stycznia 2024 r. Minister Nauki Dariusz Wieczorek wydał komunikat w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. Nowy wykaz czasopism naukowych został sporządzony na podstawie projektu opracowanego przez Komisję Ewaluacji Nauki (KEN) z dnia 29 czerwca 2023 r. Tym samym, usunięto zmiany dotyczące czasopism naukowych, które nie zostały zaproponowane przez KEN w uchwale, a zostały dodane przez Ministra w 2023 r.

Aktualna punktacja czasopism na Wydziału Nauk Historycznych UKSW:

Saeculum Christianum – 100 pkt

Artifex Novus – 0 pkt

08 stycznia 2024