Przejdź do treści

Grant NPRH dla prof. Jolanty Marszalskiej z Instytutu Historii UKSW

Z radością informujemy, ze Pani prof. dr hab. Jolanta M. Marszalska otrzymała grant NPRH w ramach modułu „DZIEDZICTWO NARODOWE” na realizację projektu pt. Katalog Inkunabułów Biblioteki Prowincji oo. Bernardynów pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Krakowie. Przyznana kwota to 726.000,00 zł. Składamy serdeczne gratulacje!

Opis projektu

Przedmiot badań:

Biblioteka Prowincji oo. Bernardynów pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Polsce zawiera cały zasób historyczny ksiąg z wszystkich klasztorów znajdujących się na terenie Rzeczypospolitej w jej granicach do 1939 roku. Znajdują się w niej księgi ze zlikwidowanych klasztorów we Lwowie, Samborze, Sokalu, Kretyndze, Zbarażu, Cudnowie, Leszniowie. Przykładowo z Sambora przewieziono 143 inkunabuły, Sokala – 27, Kretyngi – 52. Łącznie zasób Biblioteki liczy 687 inkunabułów w 709 woluminach z klasztorów w: Krakowie, Alwernii, Kole, Rzeszowie, Tarnowie, Kalwarii Zebrzydowskiej, Leżajska, Poznania, Kazimierza Biskupiego, Przeworska, Warty, a także z terenu dzisiejszej Ukrainy: Lwowa, Sokala, Sambora, Zbaraża, Leszniowa, Cudnowa oraz Litwy: Kretyngi. To niemal kompletny zasób inkunabułów z historycznych księgozbiorów bernardyńskich z terenu Rzeczypospolitej w jej granicach do 1939 r.

Cel badań:

1. Identyfikacja inkunabułu, zwłaszcza kiedy brakuje karty tytułowej i kart początkowych, poprzez analizę metryki drukarskiej, umiejscowionej na końcu działa, jeśli ta jest niezachowana, analizę treści dzieła.

2.  weryfikacja opisu dzieła (autor, tytuł, impresor, występujące warianty, format, bibliografia) poprzez porównanie z dostępnymi katalogami inkunabułów oraz elektroniczną bazą bibliograficzną sporządzoną przez British Library.

3. odczytanie i przyporządkowanie czasowe proweniencji, zwłaszcza wówczas kiedy nie występuje data zapisu proweniencyjnego

4. sporządzenie opisu fizycznego dzieła (stanu jego zachowania, stopnia zniszczenia itd.)

5. rozczytanie i wynotowanie marginaliów, świadczących o użytkowaniu ksiąg, czy zapisów o charakterze kronikarskim, które poświadczają fakt użytkowania księgi.

6. opis zdobienia księgi: inicjały, rubrowania, miniatury oraz opis oprawy i stanu jej zachowania.

7. przygotowanie indeksów, zwłaszcza indeksu proweniencji (dawnych właścicieli ksiąg) w oparciu o kwerendę archiwalną w Archiwum Prowincji oo. Bernardynów w Krakowie, archiwa kościelne (Kraków, Lublin, Przemyśl, Tarnów) i państwowe (AGAD w Warszawie, czy Archiwum Narodowe w Krakowie).

Wyniki badań:

Badania zostaną zwieńczone przygotowaniem do druku i wydaniem pełnego katalogu   znaczącego i unikatowego zespołu bibliotecznego, obejmującego bezcenne zabytki drukarstwa i introligatorstwa oraz wybitnych autorów dzieł z różnych dziedzin nauki. Powstanie katalogu jest warunkiem koniecznym do dalszego, naukowego opracowywania zasobu Inkunabułów w obszarze kultury książki, zdobnictwa, biografistyki, monastycyzmu czy szeroko pojętej historii kultury i nauki w dawnych wiekach.

29 lutego 2024