Przejdź do treści

Konferencja w Zagrzebiu współorganizowana przez Instytut Historii UKSW

Instytut Historii UKSW jest współorganizatorem konferencji „The Church and the Party-State in Communist Croatia and Poland from the End of the Second World War to the mid-1950s”, w której biorą udział profesorowie z naszego Instytutu. Poniżej program konferencji.

04 maja 2024