Rekrutacja uzupełniająca na Archeologię II stopnia

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA NA ARCHEOLOGIĘ II STOPNIA W systemie IRK prowadzona jest rekrutacja uzupełniająca (3. tura) na archeologię studia stacjonarne II stopnia TERMINARZ REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ (3. tura): rejestracja w IRK: 23-26 września (piątek-poniedziałek) ogłoszenie wyników kwalifikacji w IRK: 28 września (środa), godz. 12:00 przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych: 29 września (czwartek) [informacja o miejscu i godzinie […]

Zmarł prof. dr hab. Stefan Karol Kozłowski

Z żalem informujemy, że 2.09.2022 r. zmarł prof. dr hab. Stefan Karol Kozłowski, wieloletni pracownik naszego Instytutu, wybitny badacz epoki kamienia, znakomity wykładowca i życzliwy kolega. Stefan Karol Kozłowski urodził się 4.11.1938 r. we Lwowie. W latach 1956–1961 studiował w Katedrze Archeologii Pradziejowej i Wczesnośredniowiecznej UW. W 1967 r. obronił pracę doktorską pt. „Mezolit w […]

REKRUTACJA DODATKOWA NA STUDIA – REJESTRACJA DO 11 WRZEŚNIA 2022 R.

W systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów została uruchomiona dodatkowa rekrutacja na wolne miejsca na studiach. Chętni mogą zarejestrować się w terminie do 11 września 2022 r. Rekrutacja dodatkowa: archeologia (I i II stopień) archiwistyka i zarządzanie dokumentacją (I stopień) bibliotekarstwo (II stopień) historia (I i II stopień) historia sztuki (I i II stopień) ochrona dóbr kultury […]

Wyniki ewaluacji – List ks. prof. dr. hab. W. Graczyka, Dziekana WNHS

Szanowni Państwo, Minister Edukacji i Nauki zdecydował o przyznaniu następujących kategorii dyscyplinom naukowym na Wydziale Nauk Historycznych: Archeologia – B+ Historia – A Nauki o Sztuce – A Pragnę bardzo serdecznie pogratulować i podziękować Dyrektorom Instytutów i zespołom ewaluacyjnym w poszczególnych dyscyplinach za wytężoną pracę dokumentacyjną, sprawozdawczą oraz systematyczną współpracę z Biurem ds. Ewaluacji UKSW. […]

Termin składania wniosków o akademik na rok akademicki 2022/2023 dla osób przyjętych na I rok studiów

Studenci i doktoranci, którzy zostali przyjęci na I rok studiów w roku akademickim 2022/2023, bądź przeniosą się z innej uczelni mogą składać wnioski o akademik w terminie: od 1 września do 12 września 2022r. Do wniosku o akademik należy złożyć oświadczenie o dochodach za miesiąc SIERPIEŃ 2022r. – zał. 20 Wniosek wraz z oświadczeniem należy […]

Skip to content