Studiuj bibliotekarstwo w Instytucie Historii – wywiad z prof. J. Marszalską

Studiuj Bibliotekarstwo w Instytucie Historii Nowy kierunek studiów na Uniwersytecie dla zainteresowanych historią kultury oraz dziejami książki i bibliotek. Jaką rolę spełniały biblioteki na przestrzeni dziejów? Prof. dr hab. Jolanta M. Marszalska: Książka w dziejach narodu pełniła i pełni nadal doniosłą rolę, mimo że we współczesnym świecie często już korzystamy z elektronicznych nośników wiedzy, to wciąż trudno […]

Wykład Res Gestae 7 czerwca

Instytut Historii zaprasza na kolejne spotkanie w ramach Res Gestae. Wykład wygłosi dr Jacek Kordel z Uniwersytetu Warszawskiego na temat O (nie)spełnionych rosyjskich ambicjach w Rzeszy Niemieckiej w latach 70 i 80 XVIII wieku. Spotkanie odbędzie się we wtorek 7 czerwca o godz. 16.45 w sali 201, bud. 23.

Dodatkowe zajęcia dla studentów kierunku historia realizujących moduł nauczycielski

Na prośbę Prorektor ds. studenckich i kształcenia dr hab. Anny Fidelus, prof. uczelni zostały uruchomione w semestrze letnim 2021/2022  dodatkowe zajęcia dla studentów kierunku historia realizujących moduł zajęć przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela historii i wiedzy o społeczeństwie. Warsztaty zatytułowane: Po co uczymy historii? Dydaktyka historii wobec nabywania wiedzy i kompetencji prowadzi dr Dominik Pick pracownik Centrum Badań Historycznych […]

Skip to content