Dodatkowe zajęcia dla studentów kierunku historia realizujących moduł nauczycielski

Na prośbę Prorektor ds. studenckich i kształcenia dr hab. Anny Fidelus, prof. uczelni zostały uruchomione w semestrze letnim 2021/2022  dodatkowe zajęcia dla studentów kierunku historia realizujących moduł zajęć przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela historii i wiedzy o społeczeństwie.
Warsztaty zatytułowane: Po co uczymy historii? Dydaktyka historii wobec nabywania wiedzy i kompetencji prowadzi dr Dominik Pick pracownik Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie.
Celem zajęć jest rozwinięcie w studiujących rozumienia głównych problemów związanych z nauczaniem historii oraz wykształcenie najważniejszych pojęć kształtujących współczesną dydaktykę historii, nie tylko w Polsce ale i na świecie.
             Zajęcia realizowane są w ramach projektu „Uniwersytet 2.0. Innowacyjna edukacja. Efektywne zarządzanie” Nr POWR.03.05.00-00-Z230/17.
Skip to content