DZIEDZICTWO P[RYMASA TYSIĄCLECIA

W poniedziałek 14 czerwca 2021 r. o godzinie 15.00 w Przystanku Historia Centrum Edukacyjnego IPN im Janusza Kurtyki w Warszawie odbędzie się debata poświęcona Dziedzictwu Prymasa Tysiąclecia na temat nowego wydania Kazań Świętokrzyskich zamykająca cykl wykładów otwartych o Kardynale Stefanie Wyszyńskim organizowanych przez Wydział Nauk Historycznych i Instytut Historii UKSW.
 
W dyskusji wezmą udział Dziekan Wydziału Nauk Historycznych UKSW ks. prof. dr hab. Waldemar Graczyk oraz pracownicy Instytutu Historii UKSW prof. dr hab. Antoni Dudek, ks. dr hab. Dominik Zamiatała prof. UKSW, prof. dr hab. Jan Żaryn, a także dr hab. Rafał Łatka z BBH IPN, Beata Mackiewicz z Soli Deo i Marian Piotr Romaniuk.
 
Debata będzie transmitowana na żywo przez IPNtv za pośrednictwem Internetu
 
Skip to content