Przejdź do treści
KATEDRA Archeologii Starożytnych Cywilizacji Basenu Morza Śródziemnego i Świata Wczesnochrześcijańskiego
Kierownik: Dr. hab. prof. UKSW Louis Daniel Nebelsick

 •  dr Radosław Gawroński
 •  dr Paulina Komar
 •  dr Katarzyna Zeman-Wiśniewska
 •  dr Magdalena Żurek
KATEDRA Archeologii Pradziejów i Średniowiecza Europy
Kierownik: Prof. dr. hab. Przemysław Urbańczyk

 • prof. dr hab. Stefan Karol Kozłowski
 • dr Janusz Budziszewski
 • dr Joanna Wawrzeniuk
KATEDRA Zarządzania Dziedzictwem Kulturowym, Archeologii Krajobrazu i Archeologii Niedestrukcyjnej
Kierownik: Dr. hab. prof. UKSW Fabian Welc

 • prof. dr hab. Martin Gojda
 • prof. dr hab. Zbigniew Kobyliński
 • dr Rafał Solecki
 • dr Jacek Wysocki