OBOWIĄZEK ZAKRYWANIA UST I NOSA PRZY POMOCY MASECZKI ORAZ STOSOWANIA ŚRODKÓW DO DEZYNFEKCJI RĄK

 

Szanowni Państwo,
w związku z par. 1 ust. 1 Zarządzenia Nr 121/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, na terenie Uniwersytetu wprowadza się obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki oraz stosowania środków do dezynfekcji rąk.
Pełna treść zarządzenia znajduje się w Monitorze UKSW.

Skip to content