Ordery dla Profesorów Instytutu Historii

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał wysokie odznaczenia państwowe dla trzech pracowników Instytutu Historii UKSW za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej. Ordery otrzymali:

Prof. dr hab. Jolanta M. Marszalska – Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Prof. dr hab. Janusz Odziemkowski – Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski

Prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki – Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski

Prof. dr hab. Jan Żaryn – Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski

Wszystkim odznaczonym składamy serdeczne gratulacje!

Skip to content