Pracownicy Instytutu Historii WNHS w Radzie Programowej Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński powołał 15 członków Rady Programowej Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego. W gronie osób wyróżnionych znajdują się naukowcy z UKSW- prof. dr hab. Janusz Odziemkowski z naszego Instytutu oraz dr Ewa Czaczkowska, historyk z Wydziału Teologicznego.Uroczystość powołania członków Rady Programowej IDMN odbyła się 25 czerwca na Zamku Królewskim w Warszawie. Jest to prestiżowe wyróżnienie skupiające przedstawicieli różnych środowisk nauki, świata kultury, działaczy społecznych reprezentujących różne środowiska i zawody. Misją Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej jest popularyzowanie dziedzictwa polskiej myśli narodowej i chrześcijańsko-demokratycznej reprezentowanej przez Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego. Pracami Instytutu kierują dyrektor prof. dr hab. Jan Żaryn (WNHist UKSW) oraz zastępca dyrektora prof. dr hab. Paweł Skibiński (UW).Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego jest państwową instytucją kultury powołaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 17 lutego 2020 r. Jego misją jest prowadzenie badań oraz popularyzacja wśród współcześnie żyjącego pokolenia Polaków dziedzictwa polskiej myśli narodowej oraz chrześcijańsko-demokratycznej, reprezentowanego przez zasłużonych dla odzyskania niepodległości Polski patronów instytucji – Romana Dmowskiego oraz Ignacego Jana Paderewskiego.

Skip to content