Prof. dr hab. ks. Ryszard Czekalski Rektorem UKSW

Księdzu Prof. dr hab. Ryszardowi Czekalskiemu

słowa gratulacji i życzeń z okazji wyboru na stanowisko Rektora UKSW

składają:

Dziekan, Prodziekan, pracownicy naukowo -dydaktyczni, pracownicy administracji oraz studenci

Wydziału Nauk Historycznych

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Skip to content