Promocja książki “Cmentarz na Rossie w Wilnie – historia, sztuka, przyroda”

27 listopada, o godz. 12:00, w Ambasadzie RP w Wilnie (ul. Šv. Jono 3, Wilno) odbędzie się spotkanie promocyjne książki „Cmentarz Na Rossie w Wilnie – historia, sztuka, przyroda”. Książka jest katalogiem niezachowanych, a zinwentaryzowanych w latach 20.-40. XX wieku nagrobków najsłynniejszej wileńskiej nekropolii. Autorami są: dr hab. Anna Czyż, prof. UKSWoraz dr Bartłomiej Gutowski

Skip to content